Kanser ve Tümörler

strateji May 15, 2022

Genlerin kanser üzerinde önemli bir etkisi olduğuna dair inanılan görüş üzerinde şüpheler var, örneğin hücre döngüsünde yer alan, enzimleri kodlayan sempatik tirozin kinazlar ve parasempatik fosfatazlar olarak bilinen genler gibi.

Birçok farklı mutasyon kombinasyonu, sağlıklı bir hücreyi kanser hücresine dönüştürebilir. Her tümör, tek bir bireyde bile büyük farklılıklar gösterebilir. Tümörlerde iyi huylu ve kötü huylu hücreler vardır. Onkojen (normal hücreleri kanserli tümör hücrelerine dönüştüren gen aktivaksonunun önüne geçilmesi) aktivitesinin kapatılması, hücrelerin apoptoza girmesine (kendini yok etmesine) neden olur. Kök hücrelerin ve kanser hücrelerinin davranışlarında benzerlikler vardır. Her ikisi de sınırsız bölünme yeteneğine sahiptir. Aynı şekilde her ikisi de içinde geliştikleri ortam ve koşullara oldukça duyarlıdır ve kök hücrelerinde aktif olduğu bilinen genlerin birçoğu kanser hücrelerinde de etkinleştirilir.

 Tümörler, kötü ve iyi huylu hücreler ile kan ve lenf damarlarının bir bütünüdür ve tümü hücrelerarası ortam (ekstrasellüler matriks) olarak bilinen lifli bir dokuyla kaplıdır. Bu hücrelerarası matriksin sıkıştırılması kan damarlarını daraltabilir. Bu durum da oksijen yetmezliği (hipoksi) ve kanser yiyen bağışıklık hücrelerin azalmasına; öte yandan kötü huylu hücrelerin daha fazla çoğalmasına ve ayrıca fibroblastik doku oluşumunun artmasına yol açarak kanserin ilerlemesini tetikleyebilir.

Bilgisayar modelleri sayesinde, şu an bilim adamları kanserin ilerlemesine neden olan karmaşık biyokimyasal süreçleri keşfedebiliyor. Kanser çalışmalarında bu işlem  “hücre-moleküler envanter kontrolü” olarak adlandırılır ve hücrelerin nasıl düzensizleştiğini ve kanserojen hale geldiğini ortaya koyar.

Hücre, doğal döngüsünün bir parçası olarak hücre intiharı adı verilen programlanmış hücre ölümünü (hücresel temizlenme amacıyla) devreye sokar. Kanserli hücreler programlanmış hücre ölümünden kaçar ve kontrolsüz büyümeleri hastalığın seyrini hızlandırır.  

Ben buna “yaşama arzusu” diyorum.

Yüzlerce kanser hastasıyla çalıştım, zihinlerini ve nefes alma alışkanlıklarını inceledim. Ve o insanlarda büyük bir yaşama arzusu; akışına bırakmaya, vazgeçmeye, ölmeye, rahatlamaya karşı güçlü bir direnç gördüm. Hayata o kadar bağlılar, ki bence bu durum  hücrenin intihar sürecini sekteye uğratıp tümör olarak kontrolsüzce büyümesine yol açıyor.

İşte bu yüzden “akışına bırakmayı, vazgeçmeyi, rahatlamayı, tam teslimiyeti öğrenmenin kanserin nihai tedavisi olabileceğine inanıyorum. Onlarca insanın, vücudunda ve hücrelerinde ölümün gerçekleşmesine izin vererek kanseri yendiğini gördüm.

“Vazgeçmek” onlar için kulağa çok korkutucu gelse de, bunu öğrenmek, rahatlamak, akışına bırakmak, pes etmek, kendini birinin kollarına ya da belki sadece nefesine bırakmak iyileşme süreçlerine yardımcı olabilir.

Sağlıklı hücreler normal olarak kendilerini yok ederken, kanser hücreleri bundan kaçar.

Abartma ve hafife alma, önyargılı olma gibi sağlıklı olmayan duyusal algılar orantısız memler, kendini üstün gören veya tam aksine kendine zarar veren kişilikler yaratır. Bu da orantısız fenoz ve genler üretir. DNA, büyük oranda kendini açıp kapama, çalıştırıp durdurma yetisine sahiptir. 

Zihninizde belirli düşüncelere yer verdiğinizde ya da bazı düşünceleri uzaklaştırdığınızda, kendinize doğru veya yanlış yaptığınızda DNA’nızın büyük bir kısmını açıp kapatırsınız.

 Yaşama ve ölme isteği kendini tipik, fenotipik ve genotipik olarak gösterebilir. Denge sağlandığında, sağlık ve hastalık dengesi ortaya çıkar, büyüme ve ölüm gerçekleşir ve gerçek sağlık durumu artar. 

“İnsanlar, iki temel ihtiyacı karşılanmadığında ölümü arzular. Bunlar; başkalarına ait olma veya başkalarıyla ilişki kurma ihtiyacı ve başkaları üzerinde kendi etkisini hissetme veya başkalarını etkileme ihtiyacıdır.”

“İnsanlar, başkalarına kaldıramayacakları kadar ağır yük olduklarına inanmaları ve birlikte oldukları kişilerden kendilerini soyutlanmış hissetmeleri durumunda ölümü arzular.” 

Dr Thomas Joiner

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.