Zihnimiz hayatımızı nasıl etkiler: Kendi kendini gerçekleştiren kehanetler

zihin May 23, 2024

Hayatı berrak bir su gibi düşünebilirsiniz; o suya yansıyan tek şey zihniniz. Eğer zihniniz sizi aşağı çeken düşünce kalıplarıyla doluysa, bir ses sizi sürekli yargılayarak konuşuyorsa, kendinize karşı kurduğunuz cümleler yalnızca eleştiri içeriyor ve şefkatten yoksunsa, kendinizi "şanssız" olarak kabul ediyorsanız, hayat sizi haklı çıkaracaktır. Eğer zihniniz bu saydıklarımızın tam tersiyle doluysa, hayat sizi yine haklı çıkaracaktır. Çünkü zihniniz, hayatınız üzerinde sandığınızdan çok daha büyük bir etkiye sahip. 

Hayatımız boyunca birçok kez kendimizi olumsuz düşünceler içinde buluruz. "Bunu asla başaramayacağım" ya da "Zaten şansım yaver gitmez" gibi düşünceler bilinçaltımıza işler ve gerçekten de başarısız olmamıza neden olabilir. Bu durum, psikolojide "kendi kendini gerçekleştiren kehanet" olarak adlandırılır. Peki, nedir bu kehanetler? 

Kendi kendini gerçekleştiren kehanet, bir kişinin bir olayın sonucunu önceden tahmin etmesi ve bu tahminin, bireyin davranışlarını ve tutumlarını etkilemesi sonucu tahmin edilen sonucun gerçekleşmesidir. Başka bir deyişle, kişinin inançları ve beklentileri, olayların seyrini etkileyerek bu beklentilerin gerçekleşmesine neden olur. Bu kavram, ilk kez Amerikalı sosyolog Robert K. Merton tarafından 1948 yılında ortaya atılmıştır. 

Bu kehanetlerin işleyişi üç ana aşamada gerçekleşir: 

  • İnanç ve beklenti: Bir kişi, belirli bir durum veya olay hakkında bir inanç veya beklenti geliştirir. Bu beklenti olumlu ya da olumsuz olabilir.
  • Davranış ve tutum: Bu inanç ve beklenti, kişinin davranışlarını ve tutumlarını etkiler. Kişi, bu beklentiye uygun şekilde hareket etmeye başlar.
  • Sonuç: Kişinin davranışları ve tutumları, olayların sonucunu etkiler ve başlangıçtaki beklentinin gerçekleşmesine neden olur. 

Kendi kendini gerçekleştiren kehanetleri nasıl durdurabiliriz? 

Zihnimizin yaşamımız üzerindeki etkilerini fark etmek, ilk adım. Kendi hayatınızın mimarı olduğunuzu kabul etmek, size büyük bir özgürlük ve güç verir. Hayatınızdaki her adımda, her kararda, her yeni başlangıçta bu gücü kullanabilirsiniz. Gelin, şimdi adım adım neler yapabileceğinize bakalım... 

  • Farkındalık geliştirmek: Kendi düşünce kalıplarımızı ve inançlarımızı fark etmek, bu kehanetleri kırmanın ilk adımıdır.
  • Olumlu düşünmek: Olumlu düşünceler ve beklentiler geliştirmek, davranışlarımızı ve sonuçlarımızı olumlu yönde etkileyebilir.
  • Kendine inanmak: Kendimize ve yeteneklerimize inanmak, olumlu sonuçlar elde etmemizi sağlar. 

Kendi kendini gerçekleştiren kehanetler, inançlarımızın ve beklentilerimizin hayatımız üzerindeki güçlü etkisini gösterir. Olumlu inançlar ve düşünceler geliştirmek, hayatımızı daha mutlu ve başarılı kılabilir. Unutmayın, düşünceleriniz kaderinizi şekillendirebilir.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.