HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR YAŞAMA NASIL KAVUŞURUZ?

HAYALLERİN ÖTESİNDE BİR YAŞAMA NASIL KAVUŞURUZ?

Diyorum ki, haydi şöyle bir etrafımıza göz gezdirelim. Dünyaya ve dünya sistemine geniş perspektiften  baktığımızda, ekonominin, politikanın, kapitalizmin kısacası tüm dünya sisteminin erkekler tarafından yaratıldığını görüyoruz.

Dünya Sistemini Kim Oluşturmuş?

Şaşıracaksınız belki ama bu çok normal ve beklenen bir durumdur. Çünkü bir erkeğin %60’ı dünyayla bağlantılıdır. İşte bu nedenle erkekler, dünya sisteminin nasıl işlediğini çok daha iyi algılıyorlar. O yüzden de dünyada sistem kuran, dünyada yeni formüller üreten genel olarak erkeklerdir.

Uzmanı olduğum ve en iyi bildiğim alana ilişkin gözlemlerimi de size aktarmadan geçemeyeceğim. Örneğin, koçluk sektörüne baktığımızda, bu mesleğin de bir grup erkek tarafından yapıldığını ve domine edildiğini görüyoruz.

Koçluk Sektöründe Erkek Hegemonyası

Bunun kök nedenlerinin neler olabileceğini düşündüğümüzde karşımıza ilginç sonuçlar çıkıyor. Hedef belirleme, aksiyon planları ve belli bir sistemde ilerleme gibi koçluk sektörünün gerektirdiği hassasiyetler, yine o eril enerjinin yönettiği ve rahatça gördüğü sistemlerdir. Koçluk sektörü eril enerji tarafından oluşturulan bir sistem olduğu için hedeflerine ulaşmak üzere aksiyonda kalmak için böyle bir sistem kuruluyor.

Hedef belirleme, aksiyon adımları, planlama, stratejik planlama yapma gibi adımlar bütün koçluk sektöründe en bilindik hususlar arasında yer almaktadır. Bütün bunlar, bir erkeğin %40 yaratıcı enerjiye sahip olması ve eylemde daha fazla olması gerektiği gerekliliğiyle ilgilidir.

Çünkü erkeklere baktığımız zaman yaratıcı enerjilerinin kadınlar kadar yüksek olmadığını görüyoruz. İşte bundandır ki erkekler, bu açığı kapatmak ve hedeflerine ulaşmak için hedef belirlemekte, aksiyon planlarıyla çalışmakta ve daha fazla eylemle o noktaya ulaşmaktadırlar.

Kadınlar ve Yaratıcı Enerji

Gelelim kadınların yaratıcı enerjiyle ilgili ilginç özelliklerine. Bir kadına baktığımız zaman kadınların %60 ruhsal enerji ve yaratıcı enerjiyle bağlantıda olduğunu görürüz. Bu yüzden bedenimizin bir bebeği yarattığı andaki gibi kendi merkezimize odaklandığımızda ve kendi merkezimizdeki yaratıcı gücümüzü kullandığımızda daha fazla yaratıma döküyoruz.

Bu demek değildir ki kadınlar sadece kendi merkezine odaklansın ve hiç eylemde olmasın. Kastımız tabi ki bu değil ama birçok kadının yaptığı yanlışın temeli de bu zaten. Zira kadınla erkeğin farkının farkına varamıyorlar.

Hayallerin Ötesinde Bir Yaşam İçin

Sevgili arkadaşlar… Hayallerin ötesinde bir yaşama kavuşmak isteyen herkes, kadınla erkeğin farkının farkına varmalıdır diye düşünüyorum. Eril ve dişi enerjinin farkına varmak için çalışmalar yapmak ve eğitimlere katılmak herkes için gerekli. Size tavsiyem, benim ya da başkasının eğitimlerine katılmanız ve bu konularda bilgi sahibi olmanızdır. Çünkü kadınla erkeğin arasındaki ayrımı yapamadığımızda kadın olarak erkek sistemiyle başarılı olmaya çalışıyoruz. Genellikle de erkek kurallarıyla ve erkeklerin ürettiği sistemler içinde hedeflerimize ulaşmak hiç de kolay olmuyor.

Erkek Eylemsel, Kadın Sezgisel

Gözlemlerime göre, eğer bir kadın çok fazla eylemde kalırsa yani bir erkek ile eşit eylemde kalır ve çok fazla çaba içerisine girerse, kendi merkezinden çok kopmaya başlıyor. Merkezinden kopan bir kadın ise kendi istediklerine sahip olamamaya başlıyor.

Zaten pek çok kadının yaptığı asli hata da budur. Unutmayalım: Kadın ve erkek, farklı özelliklere sahip yaratıklardır. Kadın, her zaman merkezinde kalan, merkezinde kalarak evrenin bilgeliğine hâkim olan ve sezgisel olarak her şeyi hisseden kişidir. Erkek ise eylemde olan ve koruyan kişidir.

Kadında çok yüksek bir yaratıcı enerji vardır. Bu yüksek enerji, sadece düzenli meditasyonlarla, kendi bedeninde rahat olmayla, açık ve rahat bir nefesle gerçekleşiyor. Bir kadın kendini sürekli eleştirdiğinde, kendini eksik görmeye başladığında ve kişisel gelişime inandığında kendini yargılamaya başlıyor. Sonuçta, kendini kabul etmemiş bir kadın, kendi varlığındaki o doğal yaratıcı güçten uzaklaşıyor. İşte bu nedenle de istediği her şeye sahip olamıyor.

Hayat Başarısı İçin Kadınlara Dair Çıkarımlar

Eğer bir kadın, kendi öz varlığıyla %100 bağlantıdaysa sezgisel olarak hangi alanda eyleme geçmesi gerektiğini, sezgisel olarak ne yapıp ne yapmaması gerektiğini de biliyor. Bu sezgilerin olumlu bir sonucu olarak, kadınlar hedef belirledikten sonra erkekler gibi sürekli eylemde kalmak zorunda değiller. Çünkü sürekli eylemde kalan kadın kendinden kopuyor. Kendinden kopup, özünden uzaklaşan bir kadın ise yaratıcı güçten kopuyor.

Bir kadın olarak kendi öz varlığınızdan bir niyet belirleyemiyorsanız, sezgisel olarak bir hedefiniz yoksa ve hedeflerinize ulaşmak için çok fazla çabalıyor, çok fazla eylem içinde bulunuyorsanız öz varlığınızdaki yaratıcılıktan uzaklaşırsınız. İşte bu yüzden de hayata dair istedikleriniz gerçekleşmez.

Gerçekleşmesi Mümkün Hedeflere Odaklanın

Sevgili okurlarım, değerli takipçilerim; eğer sizin de zihninizde koşullanmalar varsa, eğer üzerinde çalışılmamış bir zihniniz varsa ve eğer hayata yüklemiş olduğunuz çok fazla anlam varsa hiçbir stratejik planlama ve hedef belirleme sizin için bir işe yaramayacaktır.

Kendinize gerçekleşmeyecek hedefler koyuyorsanız gerçekleşemeyeceği kesin.

Kendinize gerçekleşecek hedefler koyuyorsanız bunların da gerçekleşeceği kesin.

Erkekler dünyada daha güçlü varlıklar olduğu için erkeklerin kurduğu sistemleri kadınlar kuramıyor. Erkeklerin kurduğu sistemlere kadınlar adapte olmaya çalışıyor. Tam da bu nedenle benim görevim, koçluk sektörünün de, kişisel gelişim sektörünün de erkekler tarafından kurulduğunu sizlere hatırlatmak.

Bugünkü yazımızda kadın ve erkeklerin farkları üzerine konuşmaya çalıştık. Bu farkı fark eden, hayatta başarılı olmanın da yollarını bulacaktır diye düşünüyorum. Sizlerin bu konuya dair görüşleri neler? Aklınıza takılan herhangi bir sorunuz var mı? Soru ve yorumlarınızı iletmeniz, benim için memnuniyet verici olacaktır.

Hayallerin ötesinde bir yaşama kavuşmanız için, kadınla erkeğin farkının farkına varanlardan olmanızı diliyorum. Sağlıkla kalın…

Yorum Ekle