İlahi Misyon / İnsani Arzu

İLAHİ MİSYON / İNSANİ ARZU

İlahi Misyonumuz, yaşadığımız Kutsal An içerisinde, en yüksek değerlerimizin deneyimlenmesi, ‘’TELOS’’ seviyesinde yaşanan bir yaşamdır. Bu seviyede, büyüklük, sonsuzluk, ilham ve Tanrısallıktan bahsedebiliriz.

İnsani seviyede yaşanan, tetiklenmiş, motive edilmiş, manipüle edilmiş arzular ise alt değerlerin deneyimidir. 

‘’Arzu’’ aldığınız her şey, alt bilincin şartlanmış koşullanmalarıdır. Hakiki Misyonumuz, yolumuz ve değerlerimizle bir ilgili yoktur.

Arzu kelimesi, PASSION, Orta İngilizce’den, Anglo-French ve Latince’den gelir. Passion, passio, patio, acı çekmek, dış güçlerin etkisi altında, ızdırap çekmek, duygusal olarak tetiklenmeler içerisinde, ne yaptığını bilmemek, kişinin yönetim gücünün devre dışı kaldığı, adette bir dalgaya kapılmış ‘’savrulduğu’’ bir deneyimdir.

İnsani arzular, felsefe tartışmalarında sıkça yer alan bir konudur. Genelde, biyolojimiz tarafından idare edildiğimiz, duygusal tetiklenmelerin aşırı olduğu, ‘’karşı koyulmaz bir dış güç’’ tarafından yönetiliyormuş hissi ile bir şeye ‘’kapıldığımız’’, ayrıca ‘’7 Ölümcül Günah’’ olarak adlandırılan durumlardır.

İnsani arzulara kapılmak, hemen hemen tüm dinler tarafından cezalandırılmaktadır.

İnsani arzular konusuna, farklı filozoflar farklı bakış açıları getirmiş olsa da, hepsinin ve hatta dinlerin, spiritüel öğretilerin, hepsinin buluştuğu ortak bir nokta vardır.

İnsani arzular, mantığı, fikir yürütme kabiliyetini, Yönetici Bilinci devre dışı bırakmaktadır. Arzular ve tetiklenen duygular, yoğun, karşı konulmaz, sonunda mutlak öfke, hayal kırıklığı, üzüntü, kayıp ve acı içeren, bir şeyi, bir kişiyi veya durumu, mantıksız şekilde, kendini kaybeder seviyede, ‘’aşırı’’ sevme, isteme durumudur ve alt bilincin deneyimidir.

Üst Denge Hali olan, Yönetici Bilinç, kapılmaz, dalgalanmaz, dış bir güce teslim olmaz. Çünkü Yaradan’ın / Varlığın Gücü’ne %100 sahiptir, etkilenmez.

Bu deneyim ise ancak, kişinin kendini gerçekleştirmesi, değerleri ve İlahi Misyon’u ile hizada olması ile mümkündür. 

Yorum Ekle