Değerler Faktörü

Yaşamda maksimum kapasiteye ve güce ulaşmayı hedefleyen bir kişi için, benzersiz değer hiyerarşinizi bilmek, atılması gereken en önemli adımlardan biridir.

Mali olarak büyümek isteyip istememeniz, işinizi veya etki alanınızı, ilişkilerinizi, sağlığınızı veya hayatınızın herhangi bir alanını yönetip yönetmeme niyetiniz… Bunların hepsi değerlerinizde en yüksek şeyin ne olduğunu anlamanızla başlar.

Değerleriniz, yaşam amacınızı şekillendiren bilinçli veya bilinçsiz boşluklarınızdan kaynaklanır ve bu zeminde belirlenir. Kendini gerçekleştirebilmen, algısal boşluklarının doldurulması anlamına gelir.

Nihai veya göreceli olarak değişmeyen temel değerleriniz, sonsuz yolculuğunuzu belirler.

Değerler Faktörü Eğitim Paketi, kim olduğunu keşfedeceğin, neden burada olduğunu net bir şekilde anlayacağın ve tüm yaşamını, beklediğin ve tüm evrenin sana destek olmaya hazır olduğunu kurguya taşıyacağın, kutsal bir alan.

Değerlerimizi anlamak, bize yaşam amacımızla uyum sağlama ve anlamlı bir yaşam sürdürme ayrıcalığı verir.

En yüksek değerlerimize göre yaşadığımızda, varlığımızdaki dahi uyanır, olağanüstü işler yapmaya ve ilham verici bir hayat yaşamaya başlarız.

 

Yaşam amacımızı bulmak neden bu kadar önemli?

Çünkü AMAÇ bize bir yön verir; yerine getirmek için nihai bir hedef ve ilham verici bir yaşam sağlar.

Amacı olmayan insanlar, birçok hastalığa, psikolojik sorunlara ve bağımlılıklara sahip olma eğilimindedir. Kendilerini kaybolmuş hissederler ve hayatlarıyla tatmin olmazlar.

Bu hikâyeyi duymuşsunuzdur John F. Kennedy NASA uzay merkezini ziyaret ettiğinde, süpürge tutan bir hademe görür, ona doğru yürür ve ne yaptığını sorar. Hademe cevap verir: ‘Sayın Başkan, ben insanın aya çıkmasına yardım ediyorum.’’

Neslimiz, herkesin bir amaç duygusuna sahip olduğu bir dünya yaratmanın önemini çok iyi biliyor. Ve bu yaptığımız şeyle ilgili değil; bizi “neyin yönlendirdiği” ile ilgilidir. Yaptığımız şeyi neden yaptığımızla ilgilidir.

Ve neden yaptığımızı, amacımızı, bizi yönlendiren şeyi yaptığımızı ve kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu, ileride çalışmak için daha iyi bir şey bulduğumuzu öğrendiğimizde, bir sonraki insanlık seviyesine geçeriz. Varlığımızdaki dahi uyanır ve olağanüstü şeyler yapmaya başlarız. Sınırlarımızın, kendimiz ve gerçeklik algılarımızın ötesine geçip yeni bir şeyler yaşamaya başlarız.

İşte bu eğitim paketi bunu başarmanızı sağlıyor.

Yeni bir varlık biçimine geçiş yapmanıza destek oluyor…

Kendisine "yaptığın her şeyi neden yapıyorsun?" diye sorulduğunda büyük liderlerin net cevaplar verdiğini görürsünüz.

Varlığımızdaki BÜYÜK NEDENi bulmak, her şeyi değiştirir. SONSUZ KAPASİTE, YARATICILIK VE GÜCE ULAŞMANIZI SAĞLAR.

Hakiki liderler, BÜYÜK NEDENlerini iyi bilenlerdir. Yaşamlarını ‘içeriden ilham alarak" yaşarlar. Dış gerçeğe uyum sağlamaya çalışarak değil. Ve zaten bir lider ile standart insanların en büyük farkı budur. AMAÇ.

Bizler, BÜYÜK AMACımıza hiçbir zaman ulaşamayabiliriz. Bunun nedeni yoktur. Önemli olan, YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOLU NEDEN YÜRÜDÜĞÜMÜZÜ BİLMEKtir. Bunu bilmek, bize sonsuz güç verir.

JFK’nın ay'a inen adamı hiç görmediği gibi…

Amaç bizi ölümden ölümsüzlüğe götüren tek şeydir.

Değer Belirleme Prosesi, bireyin algısında en önemli olandan en az önemli olanın belirlenmesine yardımcı olan 13 sorudan oluşan bir dizidir. Aksiyoloji çalışmasına dayanarak, insani değerlerin benzersiz hiyerarşisi, bir bireyin dünyayı nasıl algılayacağını ve hareket edeceğini belirler.

YAŞAM İÇİN MEVCUT AMACINIZ VEYA GÖREVİNİZ, MEVCUT EN YÜKSEK DEĞERLERİNİZİ YANSITACAKTIR.

BU ÜRÜNE NELER DÂHİLDİR?

DEĞERLE FAKTÖRÜ: Değerlermiz, yaşamımızdaki önemi ve değer hiyerarşimizi ve bu bilgileri yaşamımızın tüm alanlarında ilerleyebilmek için nasıl kullanacağımızı öğrendiğimiz eğitim yolculuğu. 

DEĞERLER FAKTÖRÜ CANLI MENTÖRLÜK SEANSLARI: 12 ay süresince, Nevşah ile, değerleriniz, hedefleriniz, eylem adımlarınız, vizyonunuz ve misyonunuz hakkında netleşmenize yardımcı olacak, her ay ZOOM üzerinden gerçekleşen, canlı grup mentörlük seansları.

DEĞERLER ATÖLYE ÇALIŞMASI: Senede bir kez yapılan, değerlerimiz, misyonumuz ve amacımız üzerinde çalışacağımız bir hafta sonu atölyesi.

İNSAN TASARIMINIZI YAŞAMAK: Benzersiz özelliklerinizi anlamanıza ve benzersiz tasarımınızı yaşamanıza yardımcı olacak İNSAN TASARIMI KURSU.

 DEĞERLER FAKTÖRÜNDE İŞLENEN KONULAR:

İnsan Faktörü

Değerler ve Öncelikler

Değer Belirleme Süreci

13 Soru

Değerler ve Hedefler Arasındaki Fark

Değerler ve Hedefler Nasıl Hizalanır?

Güçlü Hedefler Belirleme İlkeleri

Güçlü Sorular

Temel İnançlar

Yin ve Yang'ı Anlamak

Değerler Neden Önemlidir?

Değerlerinizi Değiştirme

İlkeler ve Standartlar

Bireysellik

Thelos / Nihai Hedef

Görev

Görüş

Maneviyat

Amaç

Ölüm ve Ötesi

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.