AMAÇ

Yaşamda maksimum kapasiteye ve güce ulaşmayı hedefleyen bir kişi için, benzersiz değer hiyerarşinizi bilmek, atılması gereken en önemli adımlardan biridir.

Mali olarak büyümek isteyip istememeniz, işinizi veya etki alanınızı, ilişkilerinizi, sağlığınızı veya hayatınızın herhangi bir alanını yönetip yönetmeme niyetiniz… Bunların hepsi değerlerinizde en yüksek şeyin ne olduğunu anlamanızla başlar.

Değerleriniz, yaşam amacınızı şekillendiren bilinçli veya bilinçsiz boşluklarınızdan kaynaklanır ve bu zeminde belirlenir. Kendini gerçekleştirebilmen, algısal boşluklarının doldurulması anlamına gelir.

Nihai veya göreceli olarak değişmeyen temel değerleriniz, sonsuz yolculuğunuzu belirler.

Değerler Faktörü Eğitim Pakedi, kim olduğunu keşfedeceğin, neden burada olduğunu net bir şekilde anlayacağın ve tüm yaşamını, beklediğin ve tüm evrenin sana destek olmaya hazır olduğunu kurguya taşıyacağın, kutsal bir alan.

Değerlerimizi anlamak, bize yaşam amacımızla uyum sağlama ve anlamlı bir yaşam sürdürme ayrıcalığı verir.

En yüksek değerlerimize göre yaşadığımızda, varlığımızdaki dahi uyandırır, olağanüstü işler yapmaya ve ilham verici bir hayat yaşamaya başlarız.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.