İleri Seviye Meditasyon Eğitimi

Bu eğitime sadece Klasik Vedik Meditasyon Eğitimini bitiren kişiler katılabilir.

Meditasyon, hayat boyu devam eden bir bilinç yolculuğudur.

Klasik Vedik Meditasyon ekolü, daha uzun süredir bilinç yolculuğunda olan, bilincin tüm seviyelerinden geçmiş, zihnin beş fonksiyonunu hizalayabilmiş ve yaşamın her alanında dengede kalabilmeyi başaran hocaların, kendilerini, öğrencilerine hayat boyu destek olmaya  ve rehberlik etmeye adadıkları bir yoldur.

Bu yolda, Hoca, ömür boyu öğrencilerine ışık olur. Bilgi, deneyim ve adanmışlığı ile, öğrencilerinin de kendisi gibi ömür boyu ruhsal dönüşüm yolunda kalabilmelerini sağlamakla görevlidir. Bu çok kutsal bir görevdir. Kişi tam anlamıyla hazır olmadan, cesaret edilmemesi gereken, Hocanın izni ile açılan, gizemli ve eşsiz bir kapıdır.

Herkes meditasyon hocası olabilir ama herkes meditasyon hocası olamıyor. Çünkü bizi hocalık mertebesine taşıyacak adanmışlık, disiplin ve azim çok az kişide mevcut.

Master Hocaların da görevi, bu kişileri, pirinç tanelerinin içerisinden bulup çıkartmak ve onlara sonsuz destek olmak.

İleri Seviye Meditasyon Eğitimi, meditasyon yolculuğunuzun en derin, en sarsıcı, en dönüştücü deneyimi olacak. Ancak, bu bir son değil, başlangıç. Meditasyon yolculuğunda hangi seviyede olmak ve kalmak istediğinize karar vereceğiniz bir deneyim. 

Klasik Vedik Meditasyon Kursu’nu bitiren ve en az bir sene düzenli meditasyon yapan öğrencilerimiz, katıldıkları mentörlük toplantılarında, hazır olduklarını hissettiklerinde, İleri Seviye Meditasyon Grubu’na dahil olabilmek için bir talepte bulunurlar. Hocamız kabul ettiğinde, 6 aylık, eşsiz bir yolculuğa dahil olurlar. Bu yolculuk, VIPASSANA KURSU ve MEDİTASYON EĞİTMENLİĞİ için de gerekli adımlardan biridir.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.