Başarısızlıkla Nasıl Mücadele Edilir?

nefes Jan 20, 2023

Başarısız İnsan Özellikleri Nelerdir?

Hayallerine kavuşmak ve başarılı olmak herkesin bu hayattaki en büyük arzularından biridir. Başarıyı arzulamak kadar hayalleri gerçekleştirmek için bazı adımlar atmak gerekir. Bu adımların sağlam şekilde atılabilmesi için ise birtakım temel özelliklere sahip olmak gerekir. Bazen bilinçsizce geliştirdiğimiz alışkanlıklar ve karakter olarak benimsediğimiz nitelikler başarıya ulaşmamızın önündeki engeller hâline gelir. Gerek iş gerekse günlük hayatta hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için başarısız insan özelliklerini bilmelisiniz. Böylelikle başarısız insan özelliklerinden kaçınarak kendinizi olumlu yönde geliştirebilmeniz mümkün hâle gelir.

Tembellik Yapar

Başarısız insanların genel karakter özelliklerinden biri tembelliktir. Tembel kişiler ertelemeyi alışkanlık hâline getirirler. Ertelemek ve miskinlik pek çok insan için büyük bir problemdir ve başarısızlığın önündeki büyük engellerdendir. Hedefe doğru emin adımlarla ilerlemek için yapılması gereken işin zamanında bitirilmesi gerekir. Kronik hâle gelen erteleme tamamlanması beklenen işlerin çığ gibi büyümesine neden olur. En nihayetinde bizi başarıya ulaştıracak proje tembelliğimiz nedeniyle altından kalkamayacağımız ağır bir yüke dönüşür.

Her Şeye Karamsar Yaklaşır

Olumsuz, negatif yönü baskın ve karamsar bir zihin başarının önündeki en büyük engellerdendir. Başarısız insan davranışlarından biri de her koşulda karamsar düşünmektir. Karamsar insanlar her durumu olabilecek en kötü hâliye ele aldığından bir projeyi devam ettirmek bir yana ona başlama konusunda bile problem yaşarlar. Neticede karamsarlık insanın atacağı adımdan korkmasına ve yerinde saymasına neden olur. Bu da çaresizliğin olağan görünmesini tetikler ve kişi başarmak adına hiçbir girişimde bulunmaz.

Dikkatleri Sürekli Dağınıktır

Odaklanmak hayatta bizim için önemli olan alanlarda hızlı bir şekilde ilerlememize yardımcı olur. Konsantrasyonu koruma becerisi hedefe disiplinli ve kararlı biçimde ilerlemeyi sağlar. Beynimiz odağımız neyse o alandaki konuları öne çıkarır ve ilgisiz bağlantıları ortadan kaldırır. Bir konuya pürdikkat yaklaşan kişiler bu sayede daha yaratıcı fikirler bularak başarılı olma yolunda önemli adımlar atar. Başarısız kişiler ise motivasyonunu ve odağını çok çabuk kaybederler. Projelere gereken özeni gösteremezler ve ilgilendikleri alanı başarıya ulaşmadan değiştirirler. Geriye kalan ise yorulmuş bir zihin ve yarım projelerdir.

Karar Vermekte Zorlanır

Başarısız insan alışkanlıklarından biri de karar verememe durumudur. Hayatımızla ilgili önemli kararlar almak zordur ve bu gibi durumlarda hemen seçim yapamamak da gayet doğaldır. Önemli kararlar eşiğindeyken çelişkide kalmak başarısız insanların özelliklerinden biridir. Başarısız olan insanlar günlük hayatta en ufak durumlarda bile karar vermekte zorluk çekerler. Seçimlerini yapmakta ciddi anlamda zorlanırlar ve kimi durumlarda ne yiyeceğine bile karar veremezler. Bu durum da zamanla insanın üzerindeki baskıyı artırarak kaygı ve strese neden olur. Gün boyunca stresli hisseden kişilerin ise mantıklı adımlar atması beklenemeyeceğinden başarısızlık kaçınılmaz hâle gelir.

Aşırı Duygusaldır

Başarı yolunda duyguların önemi bir hayli büyüktür. Başarıyı yakalamak için büyük bir adım atmanın sırrı duyguları tanımaktan ve onları aşmayı bilmekten geçer. Bu noktada karar verici mekanizma olarak kalbiniz yerine mantığınızı kullanmayı öğrenmelisiniz. Bir işe başlarken duygusal davranmak ve sadece hislere güvenmek çoğu zaman kişiyi yanlış yönlendirir. Başarısız insan özelliklerinden biri de aşırı duygusallıktır. Duygularını aşma konusunda yetersiz olan insanlar anılarının gölgesinde yaşarlar ve anın gerçekliğinden uzaklaşırlar. Duyguların esiri olmak bireyi öznel bakış açısına hapseder. Bu da kişiyi nesnellikten ve hayatın sunduklarını kucaklama fırsatından alıkoyar.

Başarısızlık Davranış Seçimlerini Nasıl Etkiler?

Başarısız insan özellikleri geliştirilmeye çalışmadığında artık kişiyi oluşturan karakterin bir parçası hâline gelir. Bu da zamanla söz konusu özelliklerin bireyde bazı olumsuz alışkanlıklar meydana gelmesine neden olur. Alışkanlık hâline gelen durumlar ise kişinin karar verme mekanizmasını ve odaklanmasını negatif yönde etkiler. Bunun sonucunda ise başarısızlık kaçınılmaz hâle gelir. Özetle başarısız insan özellikleri kişiyi kaybetmeye mahkûm kılarak kısır bir döngünün içine hapseder.

 Başarısız insan özelliklerinden en belirgin olanı tembellik, kişide erteleme davranışının gelişmesine neden olur. Ertelemeye gittikçe alışan birey ise yarım kalan işlerinden çok çabuk sıkılır. Ayrıca yeni projelere başlamak için yeterli enerjiyi bulamamanıza sebebiyet veren tembellik yüzünden bir işe başlamaktan kaçınma eğilimine de sahip olursunuz.

 

 Başarısızlık Korkusu İnsanı Nasıl Etkiler?

Başarısızlık korkusu, hedefe ulaşma noktasında kişiyi isteklerinden alıkoymasıyla bilinir. Söz konusu korku bireyi her zaman geri planda tutar ve kişisel gelişimini engeller. Buna bağlı olarak başarısızlık korkusu yaşayan kişiler yaşamlarında karşılarına çıkan güzel fırsatları değerlendiremez. Başarısız olma korkusunun temelinde onaylanmama, suçluluk, reddedilme, utanç gibi negatif yüklü duygu ve düşünceler yatar. Genellikle bu korku kişinin söz konusu hisleri hayatının bir döneminde tecrübe etmesiyle ortaya çıkar. Başarısızlık sebebiyle bilinçdışı oluşmuş ve çözülmemiş travmatik olaylar bu korkuyu tetikler. Başarılı olamama korkusundan muzdarip birey, travmasını farklı zamanlarda ve mekânlarda âdeta yeniden deneyimler.

Çocuğun okulda aldığı kötü not yüzünden ebeveynleri tarafından cezalandırılması, başarısızlığı nedeniyle alay konusu olması gibi durumlar travmaya sebebiyet verir. Aynı şekilde bir yetişkinin işvereninden ciddi nitelikte uyarı alması da başarısızlık korkusunu tetikleyebilir. Yaşanan olayların üzerinden zaman geçse de hissedilenler bireyin hayatında dinamik biçimde varlığını sürdürür. Neticede kişi hayatının herhangi bir döneminde aynı durumla tekrar karşılaştığında üzerinde baskı hissedecektir.

Başarısızlığın devam etmesine neden olan söz konusu korku, kişilerin hayatına ciddi oranda etki eder. Başarısız olmaktan korkan kişiler seçim yaparken inisiyatif almaktan kaçınır. Bu kişiler bilgili oldukları konularda bile pasif bir tutum sergileyebilir ve özgüven eksikliği yaşayabilir. Başarılı olmak için mükemmeliyetçi davranan bireyler hissettikleri korku nedeniyle gereğinden fazla çaba gösterebilir. Bu da potansiyelin altında ve verimsiz performans sergilenmesini kaçınılmaz kılar. Üstelik başarısızlıktan korkan kişiler kendilerini işe yaramaz ve değersiz hissederler. Başarısızlık korkusunu yenmek için kendinizle barışmalı ve hatalarınızdan ders çıkarmalısınız. Korkunuzla yüzleşmek ve kendinize pozitif bir alan yaratmak başarısızlığın üstesinden gelmenize yardımcı olur.

 

Başarısızlığın Devam Etmemesi için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Başarı herkes için farklı anlama gelen izafi bir kavramdır. Her insan ne kadar özel ve biricikse hedefleri de o kadar eşsizdir. Dolayısıyla başarıyı yakalama durumu herkes için ayrı anlamlara gelebilir. Ancak bu noktada başarılı olmak için üst düzey yeteneklere sahip olmak gerekmediğini bilmek gerekir. Başarısız insan özelliklerini öğrendikten sonra bu nitelikleri sergilememek size hedefe ulaşma konusunda yardımcı olur. Karakterinizi geliştirme yolunda adımlar atarak başarıyı yakalayabilirsiniz. Hayatta başarılı olmak için yapılması gerekenler şöyle özetlenebilir:

  •  İş etiğine sahip olmak
  •  Dakik davranmak
  •  Çaba göstermek ve bu konuda istekli davranmak
  •  Beden dilini doğru kullanmak
  •  Sergilenen hareketlerin farkında olmak
  •  Enerjiyi doğru yere odaklamak
  •  Tutkulu olmak
  •  Öğrenmeye hevesli olmak
  •  Hazır hissetmek

 Sıralananları hayatınızda uygulamaya başladığınız anda başarıya ulaşmanız daha mümkün hâle gelir. Ayrıca çeşitli yöntemlerle ve çalışmalarla başarısız insan özelliklerinden sıyrılıp hedefiniz için doğru olanı kolayca bulabilirsiniz. Bu süreçte yararlanabileceğiniz yöntemler aşağıda sıralanmıştır.

 

Nefes Çalışmaları ile Anı Yakalama

Nefes çalışmaları, fizyolojik olduğu kadar zihinsel düzeyde de gelişiminize katkıda bulunur. Anı yakalamayı mümkün kılan nefes egzersizleri, konsantrasyonu artırıp stres seviyesini ciddi oranda düşürür. Bu sayede daha dingin ve dengeli bir zihne kavuşmanız mümkün hâle gelir. Nefes çalışmalarının başarıya katkısı da burada ortaya çıkar. Olaylara daha odaklı, nötr ve geniş perspektiften yaklaşmamızı sağlayan nefes çalışmaları sayesinde hedefimize giden yolda daha yaratıcı olabiliriz. Yaratıcılık ise aynı amaç için farklı fikirler yürüterek projeyi kolayca başarıya ulaştırmaya yardımcı olur.

 

Mindfulness ile Kendini Geliştirme

Başarısızlıkla mücadele yolunda başvurabileceğiniz yöntemlerden biri de “Mindfulness”tır. En basit hâliyle Mindfulness, şimdiki zamanın farkında olma durumuna verilen isimdir. Anda gerçekleşen olayları, duyguları ve düşünceleri nazik bir dikkatle ele alma, izleyebilme öğretisine Mindfulness denir. Duruma yargısız gözlerle yaklaşmayı mümkün kılan Mindfulness tekniğine rehber eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler aracılığıyla vakıf olabilirsiniz. Nefes ve meditasyon konusunda ustalaşmanızı sağlayan Nevşah Enstitü sunduğu eğitim programlarıyla başarıya ulaşmanıza katkıda bulunur.

 

Hedeflerine Odaklanma

Başarısız insan özelliklerinden biri de hedeflere odaklanmada zorluk çekmektir. Kararsızlık ve tembellik gibi karakteristik özellikler hedef belirlemeyi de başarıya ulaşmayı da zor hâle getirir. Hayatta başarıyı yakalayabilmek için dikkatinizi projeniz üzerine yoğunlaştırmayı öğrenmelisiniz. Projeniz için uygulayabileceğiniz odak ve motivasyon artırıcı pek çok teknik bulunur. Profesyonellerden yardım alarak ve mentorlu çalışmalara katılarak hedeflerinize odaklanma konusunda gözle görülür derecede ilerleme kaydedebilirsiniz. Farkındalık eğitimleri de hedefinize odaklanma konusunda yardımcı olur. Farkındalık ve başarı arasındaki derin ilişkiyi çeşitli eğitimlere katılarak keşfedebilirsiniz.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.