Bilinçaltı Nedir? Günlük Yaşamı Nasıl Etkiler?

zihin Sep 05, 2023

Bilinçaltı, insan zihninin en derin ve gizemli katmanlarından biridir. Adeta bir buzdağının sadece görünen kısmı olan bilinç düzeyinin altında, farkında olmadan oluşturduğumuz, duygularımızı, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkileyen devasa bir zihinsel okyanus yatar. Bilinçaltının gücü, hayatımızı belirleyen birçok yönü etkiler ve kimi zaman biz farkında olmadan bizi yönlendirir. İşte bu nedenle, bilinçaltının günlük yaşamımız üzerindeki etkilerini anlamak ve onunla daha bilinçli bir ilişki kurmak, kişisel gelişimimizde önemli bir adım olacaktır. Bilinçaltının ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve günlük hayatımızı nasıl etkilediğini keşfederek ve onunla daha sağlıklı bir iletişim kurmamız mümkündür. “Bilinçaltı Nedir?” sorusunun cevabı hayatımızı derinden etkileyen oldukça önemli bir cevaptır. 

 

NEVŞAH Enstitüsü’nde bilinç dönüşümü üzerine çalışırken bilinç, bilinçaltı ve bilinçaltına hükmetmekle ilgili çok değerli bilgiler edinmenin yanı sıra yüksek bilinç düzeyinde pozitif duygular deneyimlemek mümkündür. 

 

Bilinç Nedir? 

Bilinç, tarih boyunca hep merak edilen bir konu olmuştur. Dünyanın önde gelen filozofları ve psikologları insanın doğasını anlamak için bilinç kavramını anlamanın öneminin büyük olduğunu vurgulamıştır. Ünlü İngiliz filozof John Locke’a göre bilinç insanın kendi zihninden geçenleri algılamasıdır. Kısacası kendiniz, düşünceleriniz, duygularınız ve çevreniz hakkında yaşadığınız farkındalık aslında bilinçtir. Bilinç yaşadığımız deneyimin tamamıdır ve bu nedenle özeldir. Her bir insanın benzersiz olmasının altında yatan nedenlerden birisi de aslında benzersiz bir bilince sahip olmasıdır. Ancak bu kavramlar bile bilincin arkasındaki zenginliği ve derinliği anlatmak için yetersizdir. Bununla beraber gündelik yaşamın gereklilikleri başta olmak üzere birçok unsur bilincimizden uzaklaşmamıza neden olmaktadır. 


Bilinçaltı Nedir?

Bilinç ve bilinçaltı benliğimizi oluşturan, davranışlarımızı etkileyen ve günlük yaşantımızda etkili olan en önemli etmenlerdendir. Bilinçaltı zihinlerimizin en derin, keşfedilmemiş ve gizemli katmanıdır. Bilinçli düzeyde farkında olmadığımız duygu ve düşüncelerimiz bilinçaltında şekillenir. “Bilinçaltı ne demek?” sorusuna pek çok cevap verilebilir ancak bu cevapların hiçbiri bilinçaltını tam olarak anlatamaz. Çünkü bilinçaltı keşfedilmemiş bir dünya gibidir. Dünyanın önde gelen birçok bilim insanı bilinçaltının sırlarını keşfetmeye yönelik sayısız çalışma yapmıştır. Bilinçaltı terimini 1889 yılında ilk kez ortaya atan Pierre Janet’e göre bilincin eleştirel düşünce işlevlerinin alt katmanlarında bilinçaltı tarafından oluşturulan güçlü bir farkındalık mevcuttur. Ancak bu farkındalık bilinçdışı bir şekilde çalışmaktadır. 


Bilinçaltı Nasıl Çalışır?

Bilinçaltı kavramının keşfinden itibaren cevap aranan sorulardan birisi de “Bilinçaltı nasıl çalışır?” sorusudur. Bilinçaltımızın çalışma şekli, çeşitli psikolojik ve nörolojik mekanizmalar ile ilişkilidir. Yaşadığımız deneyimlerin, düşüncelerin, duyguların ve davranışların bilgisi bilinçaltında toplanır ve farkında olmamıza gerek kalmadan otomatik olarak depolanır. Öğrenme ve alışkanlıkların temelinde yer alan bilinçaltı yeni öğrenilen bir becerinin zamanla buraya yerleşmesiyle otomatikleşmesini sağlar. Bununla beraber bilinçaltı yaratıcılığımızın ve hayal gücümüzün kaynağıdır. Rüyalar, sanatsal eserler ve yaratıcı fikirler bilinçaltından doğarlar. Bu nedenle bilinçaltını ve insan üzerindeki etkisini anlamak yaşamlarımız için son derece önemlidir. 


Bilinçaltının İnsan Üzerindeki Etkisi

Bilinçaltı zihinsel insan özelliklerinin şekillenmesinin üzerinde çok ciddi bir etkiye sahiptir. Gündelik alışkanlıklardan duygusal tepkilere kadar yaşamımızı etkileyen birçok şey bilinçaltı ile ilişkilidir. Karar verme sürecinin şekillenmesi, ilişkilerin ve iletişimin kurulması, özgüven duygusu, sağlık ve zindelik hali gibi pek çok temel özellik bilinçaltının etkileriyle şekillenir. Bu nedenle bilinçaltının insan üzerindeki etkisi yadsınamazdır. 

 

Alışkanlıklarımızın ve otomatik davranışlarımızın temelinde yer alması nedeniyle çoğu zaman farkında olmadan yapılan eylemler ve tepkiler tamamen bilinçaltının bir ürünüdür. Duygusal tepkiler, değerler ve geçmiş deneyimler eksiksiz bir şekilde bilinçaltında saklanır. Bu da gelecekte alacağımız kararları şekillendirir. Bu yönüyle bilinçaltının aynı zamanda bilinçli düzeyde farkında olmadan bize rehberlik ettiğini ve seçimlerimizi etkilediğini söylemek mümkündür. 


Kendi Bilinçaltına Hükmetmek Mümkün

Bilinçaltının nasıl çalıştığını öğrendikten sonra merak edilenlerden birisi de kendi bilinçaltına hükmetmek konusudur. Bilinçaltının bu denli zengin ve etkili olması ilgi çekiciyken farkındalık dışı olması insanların potansiyelini yerine getirmede zorlanmasına yol açar. Hayatınızı iyileştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için bilinçaltınıza hükmedebilirsiniz. Bilinçaltı özellikle olumsuz alışkanlıkları ve düşünceleri geride bırakmak için oldukça etkilidir. NEVŞAH Enstitüsü’nde verdiğimiz koçluk hizmetleri, seminerler ve eğitimler ile her insanın kendi bilinçaltına hükmetmesini sağlayarak farkındalık elde etmesine yardımcı oluyoruz.

 

Farkındalığınızı kullanarak bilinçaltınızı yeniden programlayabilir ve hayatınızda istediğiniz başarıyı yakalayabilirsiniz. Bunun için doğru nefes alarak ve nefese olarak farkındalığınızı artırabilirsiniz. Sonrasında ise ilk başta karşınızdaki engelleri ve korkuları belirlemeniz gerekir. Bunları aşmak ve bilinçaltına hükmetmek için başarınıza odaklanmak ve onu görselleştirmek atılması gereken bir sonraki adımdır. Sürekli farkındalık haliyle hedeflerinize yönelik aksiyonlar almanın onlara ulaşmanızı kolaylaştıracağını görebilirsiniz. Zindelik ve zihinsel farkındalık ile bilinçaltının derinliğini ve zenginliğini kullanabilir ve hedeflerinize ulaşmayı başarabilirsiniz. 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.