Değerleriniz hayatınızı belirler.

amaç Jan 26, 2023

Hayatımızı yaşayış şeklimizi, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı etkileyen her kararın altında değer yargılarımız yatar. Değer; eylemlerimizdeki itici bir güç ve ideal ölçüt olarak karşımıza çıkar. Değerlere sahip olmak ise yaşam yolculuğunda bir kılavuz edinmenin en önemli anahtarıdır. Aldığımız kararların temelini oluşturan bu insani değerler, doğduğumuz andan itibaren bizi etkisi altına alır. Çevremiz, ailemiz, yaşam tarzımız ve bulunduğumuz ortam içsel sesimizin şekillenmesini sağlar. Bu güçlü sesi dinleyerek değerlerin farkına varmak konusunda kendimizi geliştirmemiz mümkündür.

Değerlerin farkına varmak insanı birey yapan niteliklerin kazanılmasını sağlar. İlgilendiğimiz konular doğrultusunda inşa ettiğimiz değerler, yaşamı keşfetmeye karşı duyduğumuz hevesi artırır. Ayrıca bu değerler, günlük hayatta benimsediğimiz tutumların şekillenmesinde de önemli rol oynar. Bu noktada değer verdiğimiz konuları göz önünde bulundurarak kendimiz için kusursuz bir hayat planlamayı başarabiliriz.

Hayatın Her Alanında Oluşturulan Değerler Nasıl Seçilir?

Gündelik yaşamda değer verdiğimiz konuların seçiminde pek çok dış faktörden etkilenme olasılığımız yüksektir. İkili ilişkilerde, iş hayatında veya günlük rutinde karşımıza çıkan unsurları, değer verme derecemize göre şekillendiririz. Hayatın her alanında yer bulan değerleri ise çoğu zaman benlik algımıza bağlı olarak seçeriz. Bizi heyecanlandıran, mutlu eden ve içimizdeki sevgi enerjisini uyandıran tüm durumlar karşısında değer duygumuzun uyandığını hissedebiliriz.

Değerlerin farkına varmak ve bu yargıları seçmek kişinin çevresinde gelişen olaylarla yakından ilişkilidir. Yetiştirilmiş olduğunuz çevre, içsel dünyanızla yaptığınız seçimleri önemli ölçüde etkiler. Değerler, insani bir yaşamın gerekliliği olarak tüm eylemlerimizi etkileme gücüne sahiptir. Zihnimizde kurguladığımız davranışlara bağlı olarak neye değer verip vermeyeceğimizi belirleyebiliriz. Dengeli bir yaşamın anahtarı olan bu değer yargılarını, en iyi versiyonumuza ulaşmak için doğru bir şekilde seçmeliyiz.

Sahip Olunan Değerler Davranışlarımızı Nasıl Etkiler?

Değer verdiğimiz alanlar ve konular, hayat yolculuğundaki ilerlememizi büyük ölçüde etkiler. Yoğunlaştığımız duygular doğrultusunda ilgilendiğimiz alana doğru daha hızlı ulaşmayı başarabiliriz. Değer vermek ilgilendiğimiz konuya daha fazla vakit, nakit ve enerji ayırmamızı sağlar. Bu durum da değerlerimizin seçimlerimize etkilerini daha görünür kılar. İnsan davranışlarının temelinde yatan söz konusu değerler, içsel motivasyonu artırmaya yardımcı olur.

Değerlerimizin davranışlarımıza etkileri, yaşamın hemen hemen her alanında kendini gösterir. Başarılı olmak istediğiniz konulara karşı değerlerin farkına varmak noktasında çaba göstermeniz arzu ettiğiniz sonuca hızlı bir şekilde ulaşmanızı mümkün kılar. Güne başlarken, çalışırken, sevdiklerinizle vakit geçirirken değer verdiğiniz konulara göre hareket edersiniz. Bir alana veya duruma karşı pozitif duygular beslemek ise değerlerinize hizmet ettiğinizin en önemli göstergelerinden biridir.

Bireysel Değerlerimizin Farkında Olmak Neden Önemlidir?

Değerlerin farkına varmak hayata karşı bakış açımızı değiştirme gücünü bize sağlar. Herhangi bir konuda basit bir karar alırken bile değerlerimizin bize sağladığı içsel motivasyondan faydalanırız. Değerlerimizin farkında olmanın önemini kavrayarak yaşam yolculuğumuzda adımlarımızı daha sağlam atmamız da mümkündür. Bu bağlamda değerlerinizin farkına varmanın önemini şu şekilde sıralayabiliriz:

● Kişisel farkındalığınız gelişir.
● Yaşama farklı bakış açılarıyla yaklaşma özgürlüğü kazanırsınız.
● Önemli konularda daha hızlı karar verirsiniz.
● Karar alırken neden aksiyon aldığınızın farkında olarak davranışlarınızı
yönetebilirsiniz.

Değerlerin farkına varmak hayatta karşınıza çıkan bütün durumlara karşı analiz yeteneğinizi geliştirir. Böylece her konuda hiçbir şüphe duymadan hareket etmenin hazzını yaşamanız mümkün hâle gelir. Sizi mutlu eden kararlar almak için değerlerinizin farkına vararak hareket etmeyi öğrenebilirsiniz.

Değerlerimizin Farkında Olmamak Mümkün müdür?

Başarılı bir hayatın anahtarı olan değerler, en üst potansiyelimize ulaşmamızı sağlar. Ancak bu değerlerin farkında olmak her zaman mümkün değildir. Kendimizi tanımadan ve hayattan beklentilerimizi bilmeden değer verdiğimiz alanları bulamayız. Bu noktada ilk olarak değerler dengesini doğru bir şekilde kurmayı öğrenmemiz gerekir. Özel yaşamımızı sarmalayan duygularımızı ve isteklerimizi analiz ederek bireysel değerlerimiz konusunda önemli adımlar atmayı başarabiliriz.

Davranışların Arkasındaki Değerlerin Farkına Varmak için Neler Yapılabilir?

Davranışların arkasında yatan değerlerin farkına varmak için yaşamınıza yön veren duyguların ve isteklerin temeline inmeniz gerekir. Dengeli yaşam kurmak için çok önemli olan bu konu üzerine mentorluk desteği alabilirsiniz. Hayatta attığınız her adımı değerlerinizle aynı paydada birleştirmek adına kişisel dünyanızı açığa çıkaran metotlardan faydalanmanız mümkündür. Kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmak ve değerlerinizin farkına varmak için Nevşah Enstitü’de sunulan strateji eğitimlerimizden destek alabilirsiniz.

 

 

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.