Gerçek bir usta, çaba göstermeden, paranın hakimi olabilendir.

marka ol zengin ol Nov 06, 2022

Maddi kaderinizi değiştirmek istiyorsanız eyleme geçin ve adım atın.

Kazancımızı arttırmanın bazı yolları vardır. Bu yollardan bir tanesi ve en önemlisi kendimizle yüzleşmektir. Birçok kişi kendiyle yüzleşemediği için, kendine karşı dürüst olamadığı için maddi sıkıntılar çekiyor. Özellikle birçok kişi kendini olduğundan daha iyi ve daha yukarıda görüyor ne yazık ki. Olduğu yerden, kapasitesinden ve aslında verdiği hizmetlerden çok daha fazlasını bekliyor ve istiyor. Ve ne yazık ki sonra büyük bir hayal kırıklığına uğruyor.

Para birimi aslında bizim ruhsallığımızın, hakiki değerimizin birimidir. Özellikle maddi
dünyadaki değerimize baktığımız zaman, aslında gerçekliğimiz içerisinde, hakikat içerisinde, değerimizin en güzel yansımasıdır para. Bir insanın kendiyle bağlantısının güçlü olup, hayatta eşsizliğini ortaya koyup, insanlığa çok büyük hizmetler götürürken para problemi çekiyor olması mümkün değildir. Aslında para problemi çeken insanların tamamı kendini kaybetmiş, kendinden yoksun, kendine fakirleşmiş, kendiyle yüzleşmekten uzak, koşullar içinde kaybolmuş ve kendinden bihaber kişilerdir. Ve aslında para seviyemiz, zihin seviyemizle ilgilidir; birikim seviyemiz, servetimiz, algımız zihin seviyemizle ilgilidir. Hiçbirimizin yaşadığı deneyimler tesadüf değil. Düşünce örüntümüz içerisinde yaşadıklarımızın hepsinin zihnimizde sebepleri var.

Bugüne kadar ben girişimciyim diyen, kendi işinin patronu olan veya girişimciyim diye kendini tanıtan, kendi işini büyük hayallerle büyütmeye çalışan birçok kişi görmüşsünüzdür. Özellikle de çok iyi işler yaptığını anlatan, çok büyük sözlerle yola çıkan, büyük sözler veren fakat ne yazık ki bu sözlerin hiçbirini gerçekleştiremeyen kişiler. Bu kişilere baktığınızda aslında, bir kişinin geçmişinin geleceğinin aynası olduğunu görebilirsiniz. Bir kişinin geçmişinde ne başarı varsa, ne başarı elde ettiyse, gelecekte de ancak o kadar başarı elde edebilir. O nedenle bizler kendimize karşı dürüst olmadığımızda, geçmişimizde ne olduğuna ve geçmişimizde neler yaptığımıza bakmadığımızda, sürekli şikayet halinde bulunduğumuzda kendi öz sorumluluğumuzu almadığımızda, kendimizle yüzleşmediğimizde bulunduğumuz zihin seviyesinde, bulunduğumuz algı seviyesinde, bulunduğumuz değer noktasında, aslında hak ettiğimiz değeri gördüğümüzü anlamadığımızda para ile ilgili çok büyük problemler bizi bekliyor olacaktır. Çünkü, evrende hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Ne kadar para kazanıyorsak şu an değerimiz o kadar olduğu içindir. Değerimiz kadar para kazanıyoruz. Veya geçmişte birtakım işlere girdiniz, girişimcilik hayalleriyle, büyük hayallerle birtakım şeylere başladınız fakat işiniz istediğiniz kadar büyümedi, ciddi paralar kaybettiniz veya istediğiniz noktaya gelemediniz diyelim; eğer bunlar için başkalarını suçluyorsanız o zaman maddi problemler çukurunda sürekli dibe doğru gidiyorsunuz demektir. Çünkü hayatta hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Hiç kimse işinde tesadüfen başarısız olmuyor. Hiç kimse tesadüfen para kaybetmiyor. Hiç kimsenin tesadüfen başarılı olmaması gibi dağın tepesindeki kişiyi de oraya helikopterle bırakmadılar. O kişi dağın tepesine tırmanarak çıktı. Bu gerçeklik gibi, başarısızlığın da arkasında tembellik, boşvermişlik, disiplin eksikliği, zeka eksikliği, zihinde çözüm bulma eksikliği ama hepsinden önemlisi öz sorumluluk eksikliği yatıyor.

Hayatınızla ilgili olarak, geçmişinize bakıp “o bana bunu yaptı, bu bana böyle davrandı, o yüzden işler ters gitti,” gibi şikayetlerde bulunabilirsiniz. Ya da her şeyin sebebinin kendiniz olduğunu anlayabilir, kendinizle yüzleşerek ve hakikat yoluna adım atarak maddi kaderinizi değiştirmeye karar verebilirsiniz. Eğer maddi kaderinizi değiştirmek istiyorsanız, bunun birinci adımı kendinizle yüzleşmekten geçiyor. Çünkü kendinle yüzleşmek; kazancı artırmanın, para akışını arttırmanın birinci adımıdır. Bizler kendimizle yüzleşmezsek, nerde olduğumuzu bilmezsek hayatta ilerleyemeyiz.

Bunu bildiğim için ve bunu deneyimleyen bir kişi olduğum için çok uzun yıllardır sizleri para eğitiminde ve müfredat kapsamında kendinizle bağlantınızı güçlendirmeye yönlendiriyorum. Hayatın sırrı bu. Bir kişi hayatıyla %100 bağlantı kurabildiğinde, kendiyle yüzleştiğinde, otantik kimliğiyle, özüyle bağlantıda olan kişinin para problemi yaşaması mümkün değildir. O yüzden müfredat eğitimine gelenler birkaç hafta içerisinde gelirlerini 2 katına, 3 katına çıkarıyor. Para eğitimine gelenler ise 10 katına. Çünkü bir insan kendini tanıma yolculuğunda bir adım bile atsa evren ona 100 misli vermeye başlıyor. Kendini tanıma yolculuğunda attığın bir adım, senin kendi değerini 10 kat arttırman demek, bunu unutma!

Müfredatta alacağınız tek bir eğitim bile, değerler prosesi, zihin çalışması veya meditasyon, kendini tanıma, kendini anlama adına attığın bir adımdır. Tek hedefimiz bu: Kendini tanıman. Bu da senin maddi kaderini anında değiştiriyor çünkü senin kendine doğru attığın adım evren tarafından ödüllendiriliyor.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.