HASTALIKLARIN ALTINDAKİ BİLİNÇ YAPISI

strateji Apr 03, 2022

İnsanın en önemli sermayesi sağlık. Ancak sağlık kadar hastalıklar da hayatın bir gerçeği ve sık sık başımıza gelebiliyor. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki hastalıkların altında yatan önemli nedenlerin başında bilinç yapısı bulunuyor. Bilincimizi düzgün şekilde yönlendiremediğimizde hastalıklar peşimizi bırakmıyor. Bu yazımızda, hastalıklara neden olan bilinç yapısına ve bu bilinç yapısından nasıl kurtulabileceğimize bakacağız.

Değerlerle ve Üst Amaçla Hizada Yaşamak

Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi, değerleriniz ve üst amacınızla hizada yaşadığınızda, daha az yargıya sahip olur ve tek taraflı bir bakış açısından kurtulursunuz.

Değerleriniz ve üst amacınızla hizada olmadığınızda ise hayranlık duyduğunuz kişilerin değer ve doğrularına koşullanırsınız. Anlamsız yargılara ve sübjektif bakış açılarına sahip olur, hayata açık bir zihinle, geniş bir perspektiften bakamazsınız. Bu da yaratıcılığın azalmasına, dengenin bozulmasına, aşırı duygusal hale gelmeye ve sık sık hastalanmaya yol açar.

Hastalıkların çarpık bilincin yansıması olduğunu daha önce de yazmıştım. Bu yazıda ise biraz daha detaya inmek isterim.

Kendini Doğru ve Haklı Gören Kişilerin Belirgin Özellikleri

Kendini doğru ve haklı gören kişilerin ortak özelliklerini birlikte düşünelim mi? Böyle kişiler genelde diğerlerini yanlış ve haksız görürler. Etraflarındaki kişileri ve dünyayı kendi değer yargılarına göre yargılayarak yanlışlardan bahsederler. Acı hissetmezler çünkü acıyı kabullenirler.

Bu kişiler ayrıca aşırı yardımsever ve vericidirler. Beğenilmeye fazlaca ihtiyaç duyarlar. Yaşamı Spartaküs edasında, bir kahraman gibi yaşarlar. Güçlü görünmek isterler ve sık sık “önemli değil” diyerek her şeyi küçümserler. Hasta olmayı da doktora gitmeyi de istemezler.

Kendini Yanlış ve Haksız Gören Kişilerin Belirgin Özellikleri

Kendini yanlış ve haksız, diğerlerini doğru ve haklı gören kişiler ise, acıya karşı aşırı duyarlıdırlar ve acıdan kaçınırlar. Çünkü bu kişiler, güçsüzdürler ve diğerlerine ihtiyaç duyarlar. Sürekli doktora başvurur, yardım ve destek ararlar. Korkak ve çekingendirler; kendilerine sempati gösterilmesini isterler. Pek çok şeyi “önemli” diyerek anlatırlar; en ufak olayları bile abartırlar. Her şeyi önemserler ve her an önemsenmek isterler. 

Hangi Bilinç Seviyesini Benimsemeliyiz?

Bu kişilerden hangisinin tavrı ve düşünceleri doğrudur? Hangisi huzurlu ve başarılı olur? Değerli dostlar; maalesef bu iki bilinç de dengesiz bir ruh halinin tezahürüdür. Bu iki dengesiz bilinç seviyesi de farklı hastalıklara neden olur. 

Peki, bu ruh hallerinden kurtulup, daha iyi bir seviyeye ulaşabilir miyiz? Evet, bilincinizi dengeye getirirseniz, bu iki karakteri dengeler ve iyileştirirsiniz. Böylelikle yaşamınızı, iki oluş halini de eşit deneyimleyerek, dengeli bir sağlık ve esenlik seviyesinde sürdürürsünüz. Her şeyde olduğu gibi bilinç seviyesinde de denge sağlamak, hastalıkların iyileşmesi için tek çıkar yoldur.

Sizler de bilincinizin dengede olmadığı zamanlarda hastalandığınızı, bedenen sıkıntıya girdiğinizi fark etmiş miydiniz? Peki ya bilincinizin dengede olduğu zamanlarda daha sağlıklı olduğunuzu? 

Sağlıcakla kalın…

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.