HAYAL GÜCÜ, YARATICILIK VE BEYİN

zihin Jun 09, 2023

Ne bilgeliğin ne de gerçeğin hayal gücüne ihtiyacı vardır. Çünkü siz sadece henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşmesini istediğiniz ve gerçekleşmesinden korktuğunuz "şeyleri" hayal edersiniz. Oysa hakikat ve bilgelik sizin hayal gücünüze ihtiyaç duymayan somut gerçeklerdir.

Eğer hayal gücünüzü gerçeğin boğazına geçirmeye kalkışırsanız, bilgelikten yoksun olduğu için boğulacaktır.

Hayal gücü çarpıtabilir veya durağanlaşabilir. Ancak (her kuantum seviyesinde) deneme yanılma, sezgi veya nesnel akıl tarafından etkisi zayıflatana kadar yeni ve kararlı bir eylem için duygusal bir dürtü yaratabilir.

Kurgu, var olmayan şeyleri ekler ya da var olan şeyleri çıkarır.

Olgu ise ancak gerçekte var olan şeylere karşılık geliyorlarsa doğrudur.

Hayal gücünüzü, içgüdülerinizin ve dürtülerinizin kontrol etmesine izin verirseniz aptalca; ama temel hedefinize giden yoldaki iniş çıkışları öngörmek ve riskleri /fobilerinizi ve gerçek olmayan ödülleri azaltmanıza yardımcı olmak için kullanırsanız akıllıca değerlendirirsiniz.

İnsan yaratıcılığı ve inovasyonu, yüz binlerce yıldır sadece birkaç yenilikle kendini göstermiş, yaklaşık 100.000 yıl önce ise kritik bir noktaya erişmiştir. Artan nüfusun, zihinsel çağrışım, teknoloji ve sembol kullanımındaki atılımları hızlandırdığı ve böylece genişleyen sosyal ağların insan yaratıcılığını aktif olarak harekete geçirdiği görülüyor.

İnsan beyni toplam vücut ağırlığının yalnızca %2'sini oluşturur, ancak vücudun dinlenme halindeki enerjisinin %20'sini kullanır. İnsan, yeni zorluklarla karşılaştığında en yaratıcı ve en uyumlu halindedir. İnsanın uyum yeteneği ve yaratıcılığı arttıkça, yaşam süresi de artar.

Kan akışını ve hemodinamik aktiviteyi ortaya koyan fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemeye göre; yaratıcılık, yenilikçilik ve doğaçlama beyinde hafıza ve ezberden farklı bölgelerde farklı şekillerde aktive olmaktadır.

Yaratıcılık, insanın evrimleşmesinde diğer tüm özelliklerinden daha fazla sorumludur. Yaratıcılığı doğal seçilim mekanizması ( avlanma, baskı kurma, meydan okuma) başlatır. Yaratıcılık, beyninizin tüm fonksiyonlarını harekete geçiren bir beyin aktivitesidir. Siz kreatif durumdayken yanal prefrontal kortikal bölgeleriniz engellenir ve kapanır. Bu bölgeler, dışarıdan empoze edilmiş değerler ve diğer dış otoritelerden gelen toplumsal idealizmler nedeniyle bilinçli olarak kendini izleme, kendine hakim olma ve uygulamak üzere olduğun eylemlerin doğru ve yanlış olup olmadığını değerlendirme ile ilgilidir.

Mediyal prefrontal korteksleriniz ise açılır. Bu bölgeler kendini ifade etme ve otobiyografik anlatı ile ilgilidir. Benlikle ilgili varsayılan ağın bir parçasıdır. Yaratıcılık, beyniniz bilinçli benlik denetimini azalttığında ortaya çıkar. Ustalaştığınızda bunu yapabilirsiniz ve yapacaksınız, ama amatörken bunu yapamazsınız ve yapmazsınız. Yaptığınız şeyi sevdiğinizde, içinizdeki yaratıcılık en üst düzeye çıkar. İnsan, yaratıcı olmayı da yaratıcılığını hissetmeyi de sever. Yapmayı sevdikleri şeyi "çok iyi bir şekilde kafasına ve gönlüne koymuş " olanlar, potansiyellerinin ve onları eleştirenlerin söylediğinin çok ötesinde bir performans ortaya koyarlar ve maksimum seviyede yaratıcı olurlar.

 

Beyin yaratıcılık ister.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.