Kitleler Hangi Bilinçtedir? Usta Bilincinde Değillerse Hangi Bilinçtedirler?

strateji Jun 25, 2022

Çarpık bilinçtedirler.

Peki, çarpık bilinç nedir?

Dünya nüfusunun %95’inin sahip olduğu bilinçtir. Bu bilinç, yaşamı kendi koşullarının perdesi arkasından gören bilinçtir. Bu bilince sahip kişiler, her şeyi ya siyah ya da beyaz olarak görürler. Bir kişiyi iyi ya da kötü olarak nitelendirirler. Her insanın hem iyi hem de kötü olduğunu göremezler. Bir kişiye melek derken; diğer bir kişiyi ise şeytan olarak nitelendirebilirler. zannederler.

Kitle iletişim araçlarındaki haberlere ve kitlelere hitap eden tüm haber kanallarına baktığımız zaman hep böyle bilgilerle karşılaşırız. Bir kişiyi cani, ahlaksız, iğrenç gösterirken başka bir kişiyi melek, masum, suçsuz ve zavallı gösterebilirler. Hâlbuki hakikatte hiç kimse sadece iyi ya da sadece kötü değildir.

Çarpık Bilinç, Aldanmış Bilinçtir

Bizim iyi zannettiklerimiz kötü ve cani özelliklere sahip olabilirler. Kötü zannettiklerimizin ise masum ve iyi tarafları bulunabilecektir. Dünya hakikati içerisinde hiçbir şeyin tek taraflı olmadığını ve olamayacağını anlamamış bilinç, çarpık bilinçtir. Dolayısıyla genel olarak çarpık bilinç, aldanmış bilinçtir.

Çarpık bilince sahip bu kitleler grubu, dünyada karanlık veya aydınlık olduğunu zannederler. Oysaki dünyada hem karanlığın hem de aydınlığın aynı anda var olduğunu anlayamazlar. Her davranışın faydasının ve zararının eşit olduğunu anlayamazlar. Bu kişiler olay, durum ve kişilere tarafsız bakamayan, objektifliğini kaybetmiş, zekâdan ve mantıktan uzaklaşmış kişilerdir.

Hayat, İç İçe Geçmiş Anlamlar Bütünüdür

Gelin; ölüm örneğini vererek bahsimize devam edelim. Dengeli bir bakışla bakıldığında ölüm tek başına bir olay ya da oluş değildir. Ölüm, kötü veya iyi değildir; sadece iyi ya da sadece kötü değildir. Bir kişinin ölümünün bir kişinin doğumu gibi faydaları ve çeşitli zararları vardır. Hayatta hiçbir şey iyi ya da kötü değildir. Hayat, iç içe geçmiş anlamlar bütünüdür.

Kurslarımda sürekli verdiğim bir başka örnek ise, kibar olmaktır. Kibarlık tek başına ne iyidir ne de kötüdür. İkisi de bir aradadır. Kibar olmanın faydaları olduğu gibi, zararları da vardır. Kibar olmayı sadece iyi zannetmek, kaba olmayı sadece kötü zannetmek, çarpık bir bilinçte olduğumuzu göstermektedir.

Şimdi dur ve düşün: Yaşama yüklediğin anlamları düşün. İyi ya da kötü diye ayrıştırdığın ne kadar insani özellik varsa onları düşün.

İyi Olmaya Çalışmak ve Zararları

Özellikle Türkiye’de birçok insan, iyi insan olma çabasında. İyi insan olma çabasındaki kişiler, iyi dedikleri eylemler ve davranışlar içinde olmaya çalıştıkları için kendi otantik gerçekliği ve kendi potansiyellerinden kopuyorlar.

Gelin buradaki soruna daha geniş perspektiften bakalım: Eğer yaşamda tam kapasiteyle neden ilerleyemediğini düşünüyorsan, kendi gerçekliğinden uzaklaşıp iyi olmaya çalıştığın için ilerleyemediğini bilmelisin.

Eğer ben, senin kötü tarafını da göremiyorsam ve sen sadece iyi olma çabasında olan biriysen, ben seni alkışlamam. Çünkü yapay olduğunu görürüm.

Oysa hiçbir insan sadece iyi ya da sadece kötü değildir. Sen hem iyi hem de kötü olduğunda gerçek anlamda insan olacaksın. Tam bir insan olacaksın. Tam bir insan olmak için insanlığın bütün özelliklerini gerçekleştirebiliyor olmak lazım.

Yani bizler hem kibar hem kaba olduğumuzda gerçek bir insan olacağız. Sadece kibar bir insan, hakiki değildir; yapaydır. İkiyüzlüdür ve bir pazarlık içerisindedir. Karşı taraftan beklediği bir şeyler vardır. İyi insan olma rolü, kibar insan olma rolü yapıyordur.

Usta Bilincin Özellikleri

Usta bir bilinç ise nötr bir bilinçtir. Bu bilinç seviyesindeki insan, hiçbir şey olma çabasında değildir. Mevlana’nın "hiç” dediği, Klasik Vedik felsefesinde ise “zen” olarak anlatılan bir kavramdır.

Bir şey olma çabanın bittiği, insanlığının tamamına izin verdiğin, bu sebeple de tam ve bütün bir insan olduğun, hakiki ve gerçek olduğun, potansiyelinin en üstüne çıktığın nokta  “TELOS” noktasıdır. Bu seviye aynı zamanda, Yunan mitolojisine göre tanrısallaştığın noktadır. İşte bu noktaya varabilmek için de çok çalışman gerekir.

Bilinç Çalışması Örneği

Tam, bütün, hakiki ve gerçek bir insan olabilmek için çok çalışmak gerekir. Bu çalışma, bilinç üzerine çalışma demektir. Bilincimizle yapacağımız ne kadar çok çalışma olduğunu bir öngörü olarak bilmek istiyor musun?

O halde hemen şu anda zihninde yer etmiş yargıları yazmaya başla. İyi veya kötü diye ayırdığın tüm davranışları, tüm eylemleri listele.

Bunu yaparsan zihninde ne kadar çok çarpıklık olduğunu, neden potansiyelinin tamamını gerçekleştiremediğini ve neden yaşamın tüm alanlarında ilerleyemediğini daha iyi anlayacaksın.

Konuya ilişkin aklınıza takılan tüm soruları ve yorumlarınızı, yazının altında bulunan yorum kısmına yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın…

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.