Liderlik Doğuştan mıdır?

strateji Apr 21, 2023

Evet, bazı insanlar büyük liderler olmalarını sağlayabilecek belirli nitelikler ve özelliklerle doğarlar! Bazı nitelikler büyük liderler yaratır. Bu niteliklerin bazıları sonradan öğrenilebilirken, bazıları ise doğuştan kazanılan doğal yeteneklerdir. Örneğin rahat, kendine güvenen ve güçlü biri ile, utangaç, sessiz ve kendine pek güvenmeyen birisi karşılaştırıldığında, birinci kişinin onu büyük bir lider yapacak özelliklere sahip olduğu aşikardır.

Bu, ikinci kişinin gelecekte iyi bir lider olamayacağı anlamına gelmez. Sadece ilk kişi için liderlik rolünü yerine getirmek çok daha kolay olacaktır ve bu rolü kendiliğinden üstlenebilir. Liderliği, sanki tam da onlara göre dikilmiş bir elbise gibi kolayca giyinebilirler. Doğuştan liderlerin içlerinde kökleşmiş, sadece beslenmesi gereken, öğretilerek değil doğuştan sahip olunan yetenekler vardır. Bu da onlara gelecekte büyük liderler olma potansiyeli verir.

Doğuştan Lider Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?
Doğuştan liderler, hedeflerine ulaşmalarına ve güç kademelerinde yükselmelerine yardımcı olan birtakım özelliklere sahiptir. Akıllı ve kendini adamış olmaları, çevrelerindeki durumlara ve insanlara duyarlı olmaları, onları liderlik rolleri için elverişli biri haline getirir.

Aşağıda, doğuştan lider olan insanların ortak özellikleri yer almaktadır:

Her Zaman Öğrenmeye İsteklilerdir
Doğuştan liderler, işte, okulda ve hatta yaşadıkları ülkede, içinde bulundukları sistem
hakkında her zaman daha fazla bilgi edinmek isterler. Her zaman yeni şeyler öğrenmeye ve deneyimlemeye heveslidirler. Dünyayı deneyimleme ve dünya hakkında daha fazla şey öğrenme fırsatını geri çeviren bir lider görmek pek olası değildir. Büyümeye ve başarmaya yönelik doğal içgüdüleri, hedeflerine ulaşmalarına ve yol boyunca yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı olarak onları son derece yetenekli ve rekabetçi kılar. Başarma ve öğrenme dürtüsü, doğuştan liderleri sektörlerinin zirvesine çıkarır.

Yüksek Bir Yönlendirme Gücüne Sahiptirler
Doğuştan lidere hayır demek genellikle zordur, çünkü onlar, vurgulamaya çalıştıkları noktanın anlaşılmasını sağlayacak doğuştan gelen yönlendirme gücene sahiptir. Hızlı düşünebilen ve etrafındakilerin dikkatini çekebilen irade güçleri, liderlik pozisyonu için aranılan özelliklerdir.

Dengeli ve Düzenli Bir Hayat Sürerler
Organizasyon yeteneği, liderlik pozisyonu için aranan, olmazsa olmaz bir kavramdır. Doğuştan liderlik becerilerine sahip olanlar, genellikle hayatın dengeli ve düzenli olmasını severler. Kontrolü elden bırakmadan her şeyi olması gerektiği gibi organize etmeyi isterler. Bu liderler için kontrolcü olmaya duydukları ihtiyaç iyi bir şey olsa da, ne zaman yardım isteyeceklerini bilmeleri de önemlidir.

Öğrenilmiş Liderlik ile Doğuştan Liderlik Arasındaki Farklar Nelerdir?
İki farklı lider türü vardır. Öğrenilmiş liderlik zaman ve çaba gerektirirken, doğuştan lider olanlar genellikle zaten büyük liderler olmalarına yardımcı olacak liderlik özellikleriyle donatılmıştır. Öğrenilmiş liderlik ile doğuştan liderlik arasındaki farkı belirleyen şey, genellikle kişinin nihai hedef olan liderliğe nasıl ulaştığıdır. Liderlik niteliklerini öğrenmek zorunda olanlar genellikle nasıl düşünmeleri ve hareket etmeleri konusunda kendilerini dönüştürüp geliştirerek liderlik konumuna ulaşırken; doğuştan liderlerin, liderlik konumu için zaten sahip oldukları doğal liderlik özelliklerini beslemeleri yeterlidir.

Doğuştan Liderlik Özelliklerine Sahip Kişilerin Geliştirmesi Gereken Diğer Beceriler Nelerdir?
Doğuştan lider olmak, dünyadaki başarınızı garanti etmez. Liderlik yapmadan önce öğrenmeniz gereken birçok şey vardır. Doğuştan liderler, çevrelerini daha iyi anlamak için doğru beceriler edinmezlerse, genellikle biraz bencil olarak kabul edilebilirler. Doğuştan liderler çevrelerindekileri daha iyi anlamak ve onlarla daha iyi ilişki kurmak için empati özelliklerini geliştirmelidirler. Doğuştan liderlik becerilerine sahip olanlar, herkesin kendileri gibi düşünmediğini ve bir işin her yönünü kontrol altına almak yerine çevrelerindekilere güvenmeyi öğrenmeleri gerekebileceğini kabul etmelidirler. Genellikle biraz kontrolcü insanlar olarak kabul edilen doğuştan  liderlerin, çevresindekileri anlamak için gerekli becerileri kazanmaları ve duygusal zekalarını geliştirmeleri gerekir.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.