Neden ve Nasıl İnsanları

amaç Mar 13, 2022

“Nedenini biliyorsan, nasıl kendiliğinden oluşur” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur.
Bu dönemde Türkiye’de ve dünyada birçok konuşmacı ve liderin bu konuyu işlediğini görüyorum.
Ancak, onların da gözlerinden kaçan bir durum var. Hayatta her insan neden ile ilgilenmiyor.
Her insan yaşamını net bir vizyonla, adeta bir misyoner bilinciyle yaşamıyor.
Diğer bir deyişle, pek çok birey, vizyon ve misyon sahibi olmanın, neden insanı olmanın ne demek olduğunu tam olarak anlamıyor.

Neden ve Nasıl İnsanları Birbirlerinden Farklılar

Neden ile ilgilenen kişiler ve nasıl ile ilgilenen kişiler birbirlerinden çok farklılar.
İkisinin de birbirine kesinlikle ihtiyacı var. Bununla birlikte, neden seviyesinde yaşayanların sayısı, nasıl seviyesinde yaşayan insanların sayısından her zaman daha fazla.
Peki, ben şu anda nelerden bahsediyorum? Açıklayayım.

Nedeni Olanlar Azınlıktadır

Nedeni olan kişiler, yani net bir vizyona sahip olan misyonerler, toplumun ancak yüzde 4'ünü oluştururlar. Bu kişiler hakiki liderlerdir. Ve onlar için iş, ev, yaşam, bireysellik, öncelikler, tercihler, ilişkiler ve sosyal yaşam gibi ayırımlar yoktur. Hakiki liderlerin yaşamlarının tamamı, tek neden etrafında toplanmış durumdadır.
Bu tür kişiler “nedenleri” için yaşarlar. İşleri, evlilikleri, ilişkileri, sosyal yaşantıları, kişisel yolculukları ve tüm yaşam deneyimleri tek bir amaca hizmet eder. Odaklandıkları o amaçtan bir an bile uzaklaşmazlar.
Nedenini bilerek sürdürdükleri yaşamlarında, çoğunluğun sorduğu ''Ne zaman dinleniyorsun? Sen hiç tatil yapmıyor musun? Peki, nasıl rahatlıyorsun?” gibi bazı sorulara da sıklıkla maruz kalırlar.

Nedeni Olan, Misyoner Hayatı Yaşar

Oysa nedenlerini bilerek yaşayan kişilerin dinlenmeye, durmaya, yaygın bir deyişle fişi çekmeye veya şarj olmaya ihtiyaçları yoktur. Bu kişiler bilinçli olarak seçmedikleri ama farkında oldukları bir nedenden dolayı misyoner hayatı yaşarlar.
Dinlenmek, durmak, misyonlarını kenara bırakmak gibi bir seçenekleri yoktur. Hafta içi, hafta sonu, evde, iş yerinde, yatakta, trende, uçakta, sosyalleşirken veya spor yaparken yani her anlarında nedenleri ile bağlantıda olan kişiler, hakiki liderlerdir; gerçek girişimcilerdir.
Bu kişiler, başka hiç kimsenin yapamadığı şeyleri yapan, olağanüstü buluşlara, projelere, bilime, ilime, teknolojik platformlara liderlik eden, yenilikleri getiren, yeni fikirler üreten, NASIL ile değil, her an NEDEN ile ilgilenenlerdir.
Neden İnsanları, Nasıl İnsanlarına İhtiyaç Duyarlar
Ve elbette her birinin, NASIL insanlarına ihtiyacı vardır.

Nedenleri olanlar, nedene odaklanmış bir şekilde net bir vizyon ve yaratıcı bir zihinle düşünmeye devam ederler. Sürekli hedef belirleyip, risk alıp, sahip oldukları güçlü zihinle yaratımlarını gerçekleştirirler.
Onların arkalarında bulunup ara sıra dinlenen, NEDEN ile sürekli bağlantıda olmayan, fişi çekebilen, misyoner yaşamı sürmeyen, ana vizyonu korumayı ve geliştirmeyi, hizmet ettikleri projenin ana yönetimini vizyonerlere bırakan ve arkadaki nasılları halleden kişiler, NASIL insanlarıdır.
Neden insanları yani vizyonerler, NASIL insanları olmadan ilerleyemezler. Çünkü neden insanlarının yüzleri her zaman geleceğe dönüktür. Sürekli yeni fikirler ortaya atarlar. Onlar, yaratıcı zekâlarıyla yenilikler peşinde koşarken, projelerinin geleceğine ve vizyonlarına odaklanmış durumdayken, 7/24 gerçekleştirmek istediklerini düşünürken, stratejiler üretirken, birilerinin de “nasıl”ları halletmesi gerekir.

Nasıl İnsanlarının Özellikleri

Nasıl insanları ile neden insanlarının farklılıkları özellikle yaşam şekillerinde belirgin biçimde ortaya çıkar. Güvende hissetmek, ayaklarını sağlam basmak isteyen, tatil yapma, ara
verme, kendisiyle ve ailesiyle vakit geçirme ihtiyacı olan çalışan kesim ile risk alan, sürekli çalışan, düşünen, vizyonundan, misyonundan bir saniye bile olsa uzaklaşmayan, stratejik bir biçimde yaşayan girişimciler, birbirlerinden özellikle de zihinlerinde barındırdıkları resim ve
adanmışlık seviyesinde çok farklıdırlar.
Örneğin, hafta sonları çalışmadığını söyleyen bir kişi, NASIL insanıdır. Hafta içi, hafta sonu
fark etmeden, sürekli işini düşünen, üreten, çalışmaya devam eden ve bir misyoner hayatı yaşayan kişi ise NEDEN insanıdır.
Peki, sen hangisisin?

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.