Para Yönetimi

strateji Jan 27, 2022

“Para: Gayrıresmi Biyografi” (Money: The Unauthorized Biography”) adlı kitabın yazarı ekonomist Felix Martin şöyle diyor: “Para, tıpkı dil gibi, toplumu organize eden sosyal bir sistemdir. Para, kişisel yönetimin ve yöneticilerin teknolojisidir.” Para, yönetici bilincin kendisini ifade etme şeklidir. Ne kadar zeki ve öngörülü olduğunuz, büyüklüğünüz ve geleceğe yansıma gücünüz para ile ölçülür. 

Para yönetimi, kişisel yönetimin bir yansımasıdır. Kendisini ve hayatını iyi yöneten kişiler, para ve birikimlerini de iyi yönetirler. Sağlıklı bir para yönetimi için bu konuda bilgi sahibi olmak ve para yönetimini iyi bilen kişilerin mentörlüğü de büyük önem taşır. 

Bir konuda yapılan yanlışları anlamak, o alanda işlemeyen metotları görmek ve iyi bir anlayış ve eğitime sahip olmak için önce kitlelere bakmak, kitlelerin davranışlarını incelemek gerekir. Bugün dünyada yaşayan milyarlarca insan var. Bu kişilerin çoğunluğu para konusundan özgür olmayı, yani istediği her şeyi satın alabilecek ve dilediğini yapabilecek pasif gelire sahip olmayı hayal ediyor. Yine çoğunluk kısa yoldan ve hızlı zengin olma peşinde. Bu kişiler zenginliğin lüks bir yaşam olduğunu zannediyor ve birikim değil tüketim odaklı davranıyor. Ve de bu nedenle çoğunluk maddi özgürlüğe sahip değil. 

Çünkü paranın hakikati bu değil. Ancak aptallar kısa yoldan köşeyi dönme peşinde koşar. Dünyanın yüzde 96’sı da aptallardan oluşuyor. Lüks bir yaşam peşinde koşmayanlar, para yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirenler belli bir zenginliğe ve birikime sahip olurlar. Büyük paralar narsistçe bir yaklaşımla değil, büyük sayıda insana hizmet götürülerek kazanılır.

Paranın fiziksel bir varlığı yoktur. Para, sosyal bir teknolojidir. Pratik uygulamalar ve fikirlerden oluşur. Para, ürettiğimizi, harcadığımızı ve tükettiğimizi organize edebilmemizi, düzenli şekilde tutabilmemizi sağlayan bir birimdir.

Paranın amacı hesap tutmaktır, kontrol etmek değil

Ekonomik değerler henüz para ortaya çıkmadan önce de vardı. Para, temel olarak evrensel enerjinin maddeleşerek değiş tokuş için kullanılmasına yarar. İnsanın kendisinin, yaptığı işin, yaşamının ve vaktinin değerinin, başka bir insanın değerine, bakış açısına, kendisiyle ilgili düşüncelerine kıyasla belirlenmesini sağlayan birimdir. 

Her insan layık olduğu şekilde yaşar. Bunun parayla bir ilgisi yoktur. Evren bu şekilde çalışır. İnsanın kendisiyle ve dünyayla ilgili düşünceleri onun gerçekliğini yaratır. Bu gerçeklik para birimine aktarıldığında ise sayısal, daha spesifik hesaplar ortaya çıkar. 

Aslında kimse paranın kendisini istemez. Paranın yarattığı sahip olma gücünü ister. Ve sahip olabildiklerimiz, kapasitemizle, yaşama verdiğimiz emek, bilinç seviyemiz, disiplin ve adanmışlığımızla doğrudan ilgilidir. Daha yüksek bilinçteki kişiler daha bilge eylemler içinde olur. Bu nedenle eylemleri daha düşük bilinçli kişilerin eylemlerinden daha değerlidir. Daha yüksek sonuçlar verir, daha büyük sahiplik getirir. Bu nedenle aslında para bir bakıma bilinç ve emek birimidir. Yüksek bilinç, bilge davranışlar, planlı hedefler ve emekler ile daha üst bir seviyede donanıma sahip olurken, alt bilinç bilgelikten ve öz disiplinden uzak davranışlar içinde, çarpık eylemler ve plansız yaşam biçimi ile daha az bir seviyede donanıma sahip olur.

Bu nedenle, yaşamda zenginlik, bilinç seviyemiz ve yaşamımıza verdiğimiz emekle ilgilidir. Boş verilmiş bir hayat, akışına bırakılmış bir yaşam, plansız bir gelecek demek, sıfıra sıfır, elde var sıfır demektir. Oysaki öz disiplinli, bilinçli, hedef odaklı, planlı yaşanmış bilgece bir hayat birikim ile sonuçlanır.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.