Ruh Eşlerimiz

strateji Jan 04, 2022

Kadın ve erkek… Bir elmanın iki yarısı gibiler. İlk insandan beri birbirine ihtiyacı olan, birbirini bütünlemek için yasak elmayı bile yiyen varlıklar. Elmanın diğer yarısını yani ruh eşi olabilecek kişiyi bulmak güzel. Ya ruh eşi bulunmaz ve elmanın iki tarafı da çürümeye başlarsa? 

Altın Kitabın Sırları 

Ruh eşi ile ilgili her zaman bazı şeyler duyarız. Kimi zaman efsanelere konu olmuş bu kavram, pek çok zaman şiir ve edebi metinlerin de konusu olmuştur. İnsanoğlunun tabiatı gereği bu kadar çok ilgi duyduğu ruh eşi konusunu konuşmamak olmazdı. Zaten ben de ruh eşi ve ruh ikizi konusu ile ilgili sizlerden yıllardır çok soru alıyorum. 

Ruh eşi ve ruh ikizi konusunu aslında “Altın Kitabın Sırları” adlı kitabımda çok detaylı bir şekilde işledim. Öncelikle bu kitabı okumanızı önemle tavsiye ediyorum.  

Ruh İkizi  Seviyesine Geçebilmek 

Değerli okurlarım, ruh ikizi ve ruh eşi seviyesine geçebilmek bile  hayatta bir bilinç seviyesi. Bizler  bilincimizde gerçek anlamda denge noktasına ulaştığımızda yani yaşama karşı yargılarımız ortadan kalktığında bu bilinç seviyesine ulaşabiliyoruz. 

İnsanoğlunun 44 binin üzerinde insani özelliği var; eylemi veya eylemsizliği gibi davranışları var. Bunların her biri ile  barışık olduğumuzda bilincimizde denge noktası sağlanır. Aslına bakarsanız, 44 bin davranışın her biri ile ayrı ayrı çalışmamız gerekmiyor. 

Ama bunların en azından yarısına birçok kişinin anlam yüklediğini, en azından yarısına birçok kişinin çarpık baktığını görebiliyoruz. Pek çok kişinin bu insani özelliklerin bazılarına iyi bazılarına kötü dediklerini düşünürsek aslında hepimizin çalışacağı çok alan olduğunu da anlamak gerekir.

Dolayısıyla istediğimiz bilinç noktasına gelebilmek için çok yolumuz var. Öncelikle bu seviyeye gelmek için çalışmamız gerekiyor, çünkü bir kişinin ruh eşiyle  veya ruh ikizi ile karşılaşabilmesi için önce evren döngüsünün içerisinde bulunan yaşam enerjisi ile hizada olması gerekiyor.  

Ruh Eşimizle Nasıl Karşılaşabiliriz?

Ruh eşimizle karşılaşmak için neler yapmamız gerektiğini daha önce bazı eğitimlerde anlatmıştım. Bizler kaderimizle çalışıp kader, kısmet, niyet, nasip noktasında birleştirdiğimizde dengeli bilinç noktasına erişebiliyoruz. İşte bu dengeli bilinç noktasında kaderimizle ve varlığımızla hizada olduğumuzda ve pek tabi ki ruhumuzla bir olduğumuzda ruh eşimizle karşılaşabiliriz.  

Yaşamı ruh eşlerimizle birlikte yani aslında ruh grubumuzla birlikte yaşamamız mümkün. Böyle yaşamamız halinde, tüm ilişkilerde gerçekten ruhen bir bütünlüğe  ve bağa kavuşabiliriz. Bunların olduğu tüm ilişkilerin sonsuzluktan gelip sonsuzluğa gittiğini, bir yerde başlamayıp başka bir yerde bitmediğini fark edebiliriz. 

İşte bu bilinç seviyesinde  kalben çok derin bir sevgiyle birbirimize bağlı olur ve bununla birlikte gelen uyum içerisinde ilerlediğimiz arkadaşlıklar, evlilikler ve iş ortaklıkları kurabiliriz. İşte bu seviyeden hayatımızda daha kolay ilerleyebiliriz.  

Aslında yaşamımız, her zaman için bir kişinin ruhu ile ne kadar bağlantılı olduğunun yansımasıdır. İlişkilerimiz ise bizim kendi ruhumuzla bağlantımızın bir yansımasıdır.  Bir kişi kendi ruhu ile kendi özü ile öz varlığı ile ne kadar bağlantıdaysa ve bu bağlantı ne kadar güçlüyse, o bağlantının yansıması olarak o kadar güçlü ruhen ilişkiler kurar. 

Gerçek Sevgi Yoksa İlişkiler Biter 

Kişinin yaşamındaki arkadaşlıkları, ilişkileri, evliliği, diğer ilişkileri ve iş ortaklıkları o ruh yansıması noktasından olur. Bu bağlantı ne kadar azsa bu noktadan ilişkiler kurulmaz. Böyle bir durumda yani bağ ve gerçek sevginin olmadığı durumlarda tüm  ilişkiler biter.  

Genel olarak karşı taraftan eğer bir beklentimiz varsa beklenti ile kurulan ilişkiler ruh noktasından kurulan ilişkiler değildir, bunun altını çizmek istiyorum. Gerçek anlamda ruhumuzla bağlantıda olduğumuzda bizler kendimizi her özelliğimizle kabul ederiz. Bu olduğu zaman ruhen kendimizle de bağlantıda oluruz.

Böylelikle ruhen bağlantıya geçtiğimiz ruh eşi ve ruh ikizi olarak adlandırabileceğimiz kişiyle de tamamen onu olduğu gibi kabul ederek bağlantı kurabiliriz. Daha önceki yazılarımda anlattığım şekilde hiç bir beklentinin olmadığı ve illüzyon aşk duygusunun hiç olmadığı bir duruma geçeriz. 

İllüzyon Aşk Duygusunun Olmadığı Durumlar

Bu durumda tetiklenmeler hiç yoktur, arzunun ve aşırı isteğin sonucunda ağız sulanması ile birlikte gelen, bir kişiye doğru çekilme duygusu hiç yoktur. Oluşan duygu yüklerinden dolayı ortaya çıkan elektriğin hiç olmadığı, sükûnet ve dinginlik içinde bir ilişki yaşanır. Bu ilişkide iki kişinin de kendi varlığında öz varlığı ile temas halinde ve kendiyle barışık ve kendi içinde tatmin olarak birbirleriyle bağ kurması mümkün olur. 

Böyle bir ilişkide tetiklenmelerin olmadığı ve çok daha sükûnet dolu bir ilişki yaşanabilir. Zaten o seviyeden bir ilişki yaşandığında tetiklenmeler olmaz, duygu yükleri olmaz ve iki kişinin birbirini olduğu gibi kabul ettiği için kimse hiçbir şekilde  birbirini değiştirmeye çalışmaz. İşte bu durum da zaten insanın kendini değiştirmeye çalışmadığının yansımasıdır.

Dolayısıyla yolculuk önce insanın kendisi ile başlıyor. Bu yolculuk başarılı olduğunda ilişkilerde mükemmel denge ve sonsuzluğa giden bağlar kurulabiliyor. 

Ruh Eşiyle Ruh İkizinin En Önemli Farkı 

Gelelim ruh eşiyle ruh ikizinin arasındaki en önemli farklara. Ruh eşi, tamamen kendimizle olan, bağımızın varlığımızla olan hizalanmasının yansımasıdır. Oysa ruh ikizi, sahip olduğumuz değerler ve sahip olduğumuz hayat amacının tam tersi değerlere ve tam tersi hayat amacına sahip olan, bizim dünyada genişlememizi sağlayan ve insanlığı kabul edişimizi hızlandırıp derinleştiren bir ilişki ve karşılaşmadır.  

Görüldüğü gibi ruh ikizi derken biz tam olarak neye değer veriyorsak tam ters değerlerimizde olan, biz neyi önemsiyorsak tam tersi şeyleri önemseyen kişiden bahsediyoruz. Şöyle bir çevremize baktığımızda genelde çok güçlü bağların olduğu, çok güçlü sevgi bağlarının kurulduğu ilişkilerin ruh ikizleri tarafından yaşandığını görüyoruz. 

Bunlar yanında, kendi ruhuyla daha çok bağlantıda olan insanların evlilikleri de genelde ruh ikizi evlilikleri oluyor.  İşte o ruh ikizi seviyesinde karşı taraf sizin temsil ettiğiniz her şeyin tam tersi özelliklere sahip oluyor. Oysa siz  onu o haliyle sevdiğiniz için çok derin bir bağ kurabiliyorsunuz. 

Bu sayede  çok güçlü bir değişim ve dönüşüm ile büyüme yolculuğunun içerisine giriyorsunuz. Budist öğretide ve Klasik Vedik öğretisinde ilişkilerle ilgili şu çok sıkça söylenir: Bir kişi ile karşılaşıyorsanız ve elleriniz titriyorsa, dizlerinizin bağı çözülüyorsa, kalbiniz aşırı atmaya başlıyorsa bu sizin ruh eşiniz değildir. Çünkü ruh eşiyle böyle deneyimler yaşanmaz, bu deneyimler sizin çarpık algınızın yansımasıdır.  

Böyle bir heyecan hali, o kişinin sahip olduğu özellikleri abartıyor olduğunuzu gösterir. Zaten bu hal, duygu yüklerinizin tetiklediği sisteminizdeki elektriğin elektriklendiği ve illüzyon aşkın deneyimidir.  Hakiki ruh eşi noktasında, ruh eşinizle birlikte olan ilişkide kendinizi sakin hissedersiniz. Anksiyete, panik, ajitasyon veya heyecan ellerinizin, ayaklarınızın titremesi gibi durumları, ruh eşinizle beraberken yaşamazsınız. 

En derin ruh eşi ile olan ilişkide en derin his dinginliktir, sükûnettir.  Ben kendi adıma bunu kendi evliliğimde deneyimlediğim için çok iyi biliyorum. Yukarıda anlatıldığı şekilde yükselmelerin, heyecanların ve  illüzyon aşkın olmadığı, daha dengeli daha çok ve daha derin sonsuzluğa uzanan bir sükûnet hali olan bir ilişki yaşıyorum. Evliliğimde  sakinlik ve bir bütünlük hâkim.   

Bundan dolayı sizlere diyorum ki:  Önce sen kendinle bütün olmaya, sen kendinle bütünleşmeye, kendi öz varlığınla bütünleşmeye gayret et. Bunları başarırsan, o bütünleşmenin verdiği sükûnet sayesinde yine kendi öz varlığı ile bütünleşmiş bir kişi karşına çıkacak. Bu kişi senin yansıman, ruhunun yansıması ve ruhunun eşi olacak. 

Yaşayacağın bu ilişkide sadece iki bütün olacaksınız. Böyle bir ilişkide kendi varlığıyla tatmin olmuş iki kişinin, birbirlerinin varlığında tatmin olması kolaylaşır. Ve böylece bu tatminin, bu sükûnetin, bu dinginliğin ve huzurun artışı deneyimlenir.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.