SAĞLIK VE HASTALIK

strateji Apr 09, 2022

Dünya çift kutupludur. Siyasette de bu böyledir, bilimde de, sporda da, duygularda da… Hal böyleyken bedenimizin bu polariteden bağımsız olması düşünülebilir mi? Bedenimiz de evrendeki her şey gibi sağlık ve hastalık, doğum ve ölüm, yenilenme ve yıkım gibi zıtlıkları deneyimler. Ayrıca düzenli olarak oksidasyon ve azalma, anabolik ve katabolik döngüler içindedir.

Hastalık Nasıl Oluşur?

İnsan bazen yalnızca kendisini haklı görür ve empati yapmaz. Bazen de her konuda kendini yargılar ve suçlar. İşte bu iki ruh hali de çarpık bilincin göstergesidir. Kendini veya karşı tarafı haklı gören bu iki çarpık bilinçten birinde olduğumuzda rahatsızlıklar ortaya çıkar. Yani doğal halimizin bozulduğu, hastalıklı durumları deneyimlemeye başlarız. Hastalık, bedenin doğal dengesinin bozulmasından başka bir şey değildir. Ve hastalık, ancak zihnin dengesi bozulduğunda olabilir.

Bedenden Yansıyan Sinyaller

Bedenimiz, mükemmel çalışan bir sistemler bütünüdür. Bedenimizden bize genelde görünen veya bazen görülmeyen birtakım sinyaller gelir. Bedenin görevi zaten bu bilinci yansıtmaktır. Bedenimiz, aynen Mucize Kursu’nda beden haritasını işlerken anlattığım akupunktur meridyen noktaları gibi on binlerce minik enlem ve boylamdan oluşur. Burada bulunan her bir noktanın ayrı ve özel bir anlamı vardır.

Bedenimiz, zihin örüntümüzün 3 boyutlu dünyaya yansıyan detaylı bir haritasıdır. Vücudumuzda ağrıyan yerler, zihnimizdeki yargılar ve koşullanmalar, ileri seviyede çarpık düşünce kalıplarıdır.

İlaç Tedavisine Başvurmalı Mıyız?

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle hastalıkların ve rahatsızlıkların bastırılması, baskılanması ya da ilaçlarla gizlenmesi doğru bir yol değildir. Bu aynen mektuba kızıp postacıyı kovalamak gibidir. Bir ilaç alıp kendimizi uyuşturmak ve hastalıklarımızı iyileşmiş gibi göstermek yerine bedenimizin verdiği bu açık ve net işaretleri değerlendirmeliyiz. Ancak bunu yapabildiğimizde tamamen iyileşebiliriz.

Bu konuda araştırma yapan birçok doktor, hastalığın sağlığın bir parçası olduğunu söylüyor. Hastalık halinin aslında zihin dengesindeki bozulmaya, psikolojik, ruhsal ve hatta anlamsal bir çarpıklığa işaret ettiğini belirtiyorlar.

Beden İşaretleri Anlamdan Kopmayı Gösterir

Evet, sevgili okurlarım… Hastalık, bedenin bize verdiği sağlıklı bir cevaptır. Kişinin fiziksel, ruhsal, psikolojik dengeye ihtiyaç duyduğunun ve bu içsel dengenin kaybolduğuna dair de bir işarettir. Bedenimizdeki semptomlar anlamdan koptuğumuzun da önemli bir göstergesidir. Öz değerlerimize göre yaşamadığımızın, zihnimizde sübjektif yargılar olduğunun, anlam ve denge noktasından yani hakikatten kopuk olduğumuzun göstergesidir.

Bu nedenle de hastalığı kötü bir şey olarak görmekten vazgeçelim. Hastalık, sağlığa giden yoldur. Hastalık, gelecek güzel günlerin en açık işareti olarak görülmelidir.

Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın…

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.