SEÇİCİ DİKKAT

zihin May 26, 2023

Seçici dikkatiniz, tek bir nesne veya seçili nesnelere odaklanmış veya kanalize edilmiş konsantrasyonunuzdur. Tek bir uyarıcı veya uyarıcılar dizisini düzenlemek kadar çevredeki uyarıcıları da sessize alma veya yok sayma eylemidir. EEG taramanın manyetik bir eşi olan MEG (manyetoensefalografi) adlı beyin görüntüleme tekniğinin ortaya çıkardığı bulgulara göre, beyniniz odaklanma ve uyarıcıları yok sayma eylemlerini koordine edebilmek için beyin dalgalarınızı senkronize ediyor.

Bu MEG taramaları beyin dalgalarınızın alfa ve beta ritimleri adlı kısımlarının farklı beyin bölgelerinde aynı düşük frekansta mırıldandığını ortaya koyuyor. Bu bölgeler, dikkat bastırmayı yöneten sağ alt frontal kortekste bulunur. Alfa ve beta ritimleriniz kısıtlayıcı olarak tanımlanır; yani beyninizin bölümleri arasında "yok say" veya "durdur" mesajlarını iletmede bir rol oynarlar. Bu alt frekanslı ritimler bir algıyı engellemek, bir hareketi durdurmak ve hatta acı algınızı durdurmak gibi durumlarda bir şeyin olmasını engellemede ortaya çıkar.

Beyninizin yüzeyinde bulunan sinir hücreleri, beyninizin durumuna bağlı olarak belirli bir frekansta birbirleriyle koordinasyon halindedir. Saniyede 8-12 döngüye sahip alfa beyin dalgaları, beyninizin daha fazla kontrol sahibi bölgelerinin diğer kısımları etkilemesini sağlar. Beyninizin, önbeyindeki alfa dalgaları plasebo acı yitimi ile ilişkilidir ve beyninizin diğer kısımlarının acıyı nasıl işlediğini etkiler. Beyninizi daha fazla alfa dalga üretmeye ve belirli durumlarda acınızı azaltmaya "ayarlayabilirsiniz". Bu da alfa eriminde ışık veren gözlükler takarak, her iki kulakta da aynı uyarıcı frekansını veren ses uyarıcılarını dinleyerek ve meditasyonun yanı sıra zihin araçları kullanarak mümkündür. Binlerce insanın, öğrettiğim meditasyon ve zihin araçlarıyla alfa dalgalara dalışını, yönetici merkez olan önbeyinle bağlantıya geçişini, yaşamları için daha berrak bir vizyonla bağlantı kuruşunu izledim.

Elektroterapi ve müfredatımızda öğrettiğimiz metotlar, dikkatinizi daha kasıtlı şekillerde yönetmenize yardım edecek şekilde beyin dalgalarınızı değiştirip artırabilir. Beyin dalgalarınızı meditasyon aracılığıyla eğitmek, elektroterapiyle manipüle etmek veya (müfredatımızda öğrettiğimiz zihin dönüştürme metotları gibi) etkili zihin araçlarını kullanmak en yüksek değerlerinize göre, ruh hâlinizden ve tepkiselliğinizden daha bağımsız bir şekilde duyusal yaşam ahengini deneyimlemenize yardımcı olur.

Filtrelenmiş dikkate dair bir ilüzyon söz konusu. Aslında, karşınızda olan biten her şeyi fark etmiyorsunuz. Gördüğünüz şey genellikle yalnızca ya da kısmen, en yüksek değerlerinizin ve SEÇİCİ DİKKATİNİZİN odaklanmanızı sağladığı şeyler. İlgilendiğiniz şey her neyse, fark etmediğiniz şeyler bilinçli olarak göz ardı edilir. Muhtemelen ihmal ettiğiniz şeyin farkında bile değilsinizdir ki bunlar genelde bilinçaltınızın bir parçası hâline gelir. Bu nedenle dikkat ederken mümkün olan ve görünürde imkânsız olan tüm senaryolarla karşı karşıya gelmek en akıllıca hareket olur.

Beyninizin algıladığı şeylerin yalnızca çok küçük bir kısmının bilinçli olarak farkındasınız. Bilinciniz geri kalanını "yok saysa" da hepsi olmasa da çoğu bilinçaltınızda gizleniyor.

Beyniniz bilinçaltınızda çok miktarda duyusal girdiyi işleyerek, siz bilinçli olarak farkına varmadan bunları damıtıyor. Beyninizin bir uyarıcının farkına varması ile sizin bilinçli olarak kısmen algılamanız ve birkaç saniye sonra da birçok karardan birini vermeniz arasında bir gecikme (yaklaşık 200-800 milisaniye) söz konusu.

Sözde özgür iradeniz bilinçdışı tepkilerinizdense yalnızca bilinçli kararlarınızla sınırlı olabilir. Beyniniz bilinçli yanıtınızı geçmişe dayatarak herhangi bir gecikme yokmuş izlenimini yaratır. Dolayısıyla beyniniz yalnızca gerçeklik modeliniz veya zihinsel tiyatronuzdur. Bilinçaltınız ise genelde dışarıda kalandır.

Yaşama dair kararlarınızın ve duygusal tepkilerinizin çoğu bilinçaltı zihninizin kararıdır. Bilinçli zihniniz aslında dikkat bile etmiyordur. Bu tür otomatik hükümler ve davranışlar boşluklarınız ve değerlerinizden ortaya çıkan gömülü tavırlarla şekillenir. Bilinçli ve bilinçaltı düşünce modelleriniz arasında gidip gelirsiniz. Zihninizin uyarlanır bilinçaltı ve bilinç dışı kısımları, kararlarınızda size yardımcı olur.

Nöropsikolojik sorunlarınızın çoğu, bilinçli ve bilinçaltı zihinsel ayrımlarınızdan doğan ve süregelen mantıksız veya duygusal hükümlerinizin veya bilinçdışınızdaki duygusal güdümlü dürtülerin ve içgüdülerinizin bir sonucudur.

"Bir alemi görmek kum tanesinde
Ve cenneti yaban çiçeğinde
Tutmak sonsuzluğu avucunun içinde
Ve ebediyeti tek bir vakit içinde."
William Blake

Hakikate dair yorumunuz tamamıyla keskin hatlı değildir. Hatta sık sık yalnızca sizin gerçekliğe dair düşüncenizi yansıtır. Sinirbilimde gittikçe artan kanıtlar gösteriyor ki algılarınız dış dünyanın doğrudan temsiliyetleri değildir. Aksine, beyniniz eşsizdir. Aldığı duyusal sinyallere bağlı olarak gerçekliğinize dair tahminlerde bulunur. Hakikati saptırabilir, yalanları normalleştirebilirsiniz.

GERÇEKLİK TAHMİNİ

Beyniniz bir tahmin makinesidir. Daha önceki deneyiminizi ve bilginizi kullanarak çevrenizden gelen bilgi akıntılarını anlamlandırmaya çalışır. Yaptığınız neredeyse her şey -algı, karar verme, eylem ve öğrenme- beklentilerinizi oluşturmak ve güncellemektir. Başkalarıyla etkileşime geçtiğinizde beyniniz geleceği tahmin etmeye çalışır: Daima diğer insanların niyetlerine dair çıkarımlarda bulunmaya ve sırada ne söyleyip yapacaklarını ön görmeye çalışırsınız. Beyniniz bir tahmin hatasında bulunduğunda bu bilgiyi kullanarak beklentilerini günceller ve inançlarınız ile gerçekliğiniz arasındaki ayrımı çözmeye yardımcı olarak eylemleri seçer.

"Beyninizin daha üst katmanlarından aşağıda doğru inen sinyaller, duyunuzdan gelen ‘yükselen’ sinyallerle devamlı etkileşime girerek bir tahmin hatası oluşturur: Beklentiniz ile deneyiminiz arasındaki farktır bu. Bu ayrımı taşıyan bir sinyal daha üst katmanlara geri dönerek, gerçekte dışarıda ne olduğuna dair bitmek bilmeyen bir gelişim içinde, iç modellerinizi düzeltmeye ve taze beklentiler üretmeye yardımcı olur."
Rajesh P. N. Rao
Bilgisayımsal Sinirbilimci
Washington Üniversitesi

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.