USTA BİLİNÇ NEDİR?

strateji Jul 09, 2022

Ustalık ve Yaşamın Tüm Alanlarında İlerlemek

Usta olmak için yaşamın tüm alanlarında topyekûn bir ilerleme gerekli. Peki, neden yaşamın tüm alanlarında ilerlemek bu kadar çok önemli?

Çünkü belli bir zekâ seviyesinde uyanıksak ve yaşamı uyanık gözlerle yaşıyorsak, kendi illüzyonlarımızın arkasındaki perdeden bakarak değil de hakikate bakarak yaşıyorsak, an içerisindeki en mükemmel adımı görüp o adımı atıyoruz.

Atılması Gereken En Mükemmel Adım Nedir?

Peki, hepimiz için an hakikati içerisindeki en mükemmel adım nedir? Doğru ve yanlış var mıdır? Yaşamda her an yapılması gereken şeyler var mıdır?

Bu soruya cevabım hem evet, hem de hayır.

Evet, çünkü hepimiz hayatı belli değerlerle yaşıyoruz. Evet, çünkü hepimizin bu hayatta belli hedefleri var. Ve evet, çünkü bizi an hakikati içerisinde en kısa yoldan ve en hızlı şekilde hedeflerimize götürecek atılması gereken ve atabileceğimiz en mükemmel adımlar var.

Ve biz bu adımla sadece gerçekten uyanık olduğumuzda, bilincimizde belli bir zekâ seviyesinde olduğumuzda an içerisindeki bu mükemmel adımın farkında oluyoruz.

Peki, burada yanlış olan ne?

Yanlış, bizi hedeflerimize götürmeyen, istediğimiz sonuçları elde etmemizi engelleyen her tür eylemdir. Dolayısıyla an içerisinde şu doğru ya da bu yanlış diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Her insanın kendi doğrusu ve kendi yanlışı var.

Yaşamda İlerleyebilmek ve Zekâ İlişkisi

Yaşamın tüm alanlarında ilerleyebilmek bir zekâ seviyesidir. Çünkü gerçek zekâya sahip olan bir kişi, hayatın bütün alanlarında gerçekleştirmek istediği her şeyi gerçekleştirebilen kişidir.

Bilinç seviyeni değiştirmen için seni, birtakım kurslara ve egzersizlere yönlendireceğim. Ustalık seviyesindeki bir bilinç, yaşamın bütün alanlarında ilerler. Bunu anlaman ve içselleştirmen çok önemlidir.

Yaşamın bir alanında ilerleyip diğer alanında boşluğa düşüyorsan, bir alanında bolluk bereket içinde olup diğer alanında eksiklik içerisindeysen bu, senin henüz ustalık seviyesine geçmemiş olduğunu gösterir.

Eğer işinde ilerliyorsan, profesyonel hayatta ilerliyorsan, duygusal ve mental olarak iyiysen, kişisel gelişim yolunda ilerliyorsan fakat yalnızsan, bir evliliğin yoksa, çok derin bağlarla bağlandığın bir ilişkin yoksa o zaman hayatın o alanında boşluğa düşmüşsün demektir. Bu da bilincinde, varmak istediğin yere henüz varamadığını gösterir.

Veya harika bir evliliğin ve harika bir ailen var ama maddi sıkıntıların var, aile hayatın harika, maddi gücün yerinde ama kilo problemi yaşıyorsun ve sağlık sıkıntıların var. Bunlara baktığımızda yaşamın bir bütün olduğunu hatırlamalıyız.

Yaşamın herhangi bir alanında boşluğa düşüyorsak, bilinç seviyemizde henüz hâlâ koşullanmalar olduğu ve çarpık bakış açılarımız bulunduğu çıkarımını yapmalıyız. Bu da ustaların olduğu bilinç seviyesine ulaşmamış olduğumuzu gösterir.

Hayata Gerçek Gözlerle Bakalım

Ben de seni bütün bu sebeplerden ötürü hayata gerçek gözlerle bakmaya davet ediyorum. Yaşamın tek bir alanında bile illüzyonumuz varsa, eğer birtakım koşullanmalarla yaşıyorsak, hayatın tek alanında bile bir eksikliğimiz varsa bu diğer bütün alanları etkiler.

Örneğin, parayla ilgili problemin var ama aile hayatın harika, sosyal hayatın harika ve kişisel gelişim yolunda çok güzel ilerliyorsun. Böyle bir atmosferde para problemin diğer tüm alanları da etkiler ve boşluğa düşmene neden olur.

Para problemi yaşadığı için evliliği biten birçok insan tanıyorum. Para problemi yaşadığı için sosyal çevresinde dışlanan birçok insan tanıyorum. Para problemi yaşadığı için ailesi tarafından sevilmeyen ve dışlanan birçok insan tanıyorum. Veya bunların tam tersi durumlar yaşayanlarla da karşılaştım. Örneğin sağlığını kaybettiği için çocuklarıyla gezip oynayamayan ve sırf bu nedenle çocuklarıyla ilişkisi bozulan anne babalar tanıyorum.

Yaşamın Bütünlüğünü Anlamak

Yaşam, bir bütün sevgili dostum. Yaşam ayrı değil.

O yüzden bu yazıda seni, yaşamın bütünlüğünü anlamaya davet ediyorum.

Yaşamda her alan bir bütün ve hangi alanda bir boşluğa düşüyorsak o alanda mutlak bir koşullanmamız var. Ve maalesef işte bu koşullanma yaşamın tüm alanlarını etkiliyor. Gerçek bir üstat, bilinciyle çalışmış ve artık bilgeleşmiş bir üstat yaşamın tüm alanlarında ilerleyebilir.

Neden mi?

Çünkü bizler gerçek anlamda bilincimizde uyandıysak ve dengeli bir bilinç içerisindeysek, artık hayata objektif bakabiliyorsak, yaşamın tek alanında değil tüm alanlarında o anki hakikat içerisinde atmamız gereken adımı zekice atıyoruz.

Adımlarımızı farkında ve bilinçli attığımızda sonuç alıyoruz. Dolayısıyla o seviyede ilişkilerimizin yürümemesi, sosyal hayatta ilerleyememek, iş alanında ilerleyememek, kariyer alanında ileri gidememek, para ve sağlık sıkıntısının olması mümkün değil.

Yönetici Bilinç

Gerçek bir usta, yaşamı çabalayarak veya mücadele ederek geçirmez. Her şeyi zihniyle ve bilinciyle yönetir. Bu yüzden de ustalık mertebesi bir bilinç mertebesi olduğu için, bu mertebeye “yönetici bilinç” diye hitap edeceğim.

Uyanmış bir bilinç, yaşamın tamamını yönetebilir. Bütün ilişkilerini yönetir ve köklü bağlar kurar. Yönetici bilinçte uyanmış bir kişi, her zaman liderdir. Etrafındaki kişileri etkiler. Yönetici bilinçte uyanmış kişi, işinde ve kariyerinde hep ilerler. İnsanların saygı duyduğu saygın bir kişi olduğu için her zaman diğerlerini yöneten rollerdedir.

Yönetici bilinçte olan kişiler, kişisel gelişim olarak her gün ilerler. Kişiliğinde gelişir, kişisel olarak, fiziksel olarak ve mental olarak her gün güçlenir. Bu kişilerin aileleriyle olan ilişkileri de sürekli güçlenir.

Sözün özü, uyanmış usta kişi, yaşamın tüm alanlarında çabalayarak ve mücadele ederek değil, her şeyi zihniyle yöneterek kolayca ilerler. Yaşamı yönetebiliyor olmak için sahip olmamız gereken, mücadele değil ustalık seviyesinde bir bilinçtir.

Bilinçte Ustalaşmak İçin Neler Yapılmalı?

Bu noktada şunu söylemek gerekir ki bilinçte ustalaşmak zannedildiği kadar kolay değildir. Öncelikle şunu anlamamız lazım; bilinçte ustalaşmak, kitlelerin yolundan giderek yapılabilecek bir şey hiç değildir.

Bizler bilincimizde ustalaşmak istiyorsak, ilk olarak kitlelerin izlediği her şeyi izlemeyi bırakmalıyız. Kitlelerin yaptığı her şeyi yapmayı bırakmalıyız. Çünkü tarih boyunca yaşamı ustaca yaşayabilen, yaşamın tüm alanlarında ilerleyebilen ve buna zekâsını katarak, stratejik planlamayı katarak, bilincinin yönetim kabiliyetini katarak o uyanmış bilinçle yaşamın her seviyesinde ilerleyebilen, olağanüstü bir tatminle dengeli bir şekilde büyüyen kişilere baktığımızda, bu kişilerin sayısının dünya nüfusunun % 3’ünü geçmediğini görürüz.

Peki, bu kişiler neden ve nasıl oluyor da uyanmış bilinçle yaşamın her seviyesinde ilerleyebiliyorlar? Çünkü bu kişiler, kitlelerin yaptıklarını yapmıyorlar.

Bir usta, asla kitlelerin yaptığını yapmaz. Kitleler ise bir ustanın yaptığını en son yapar. Kitlelerin davranış biçimleriyle ustaların davranış biçimleri, birbirinin tam tersidir.

Bu konuyu senelerdir araştıran biri olarak söylüyorum: Üstatlara baktığımız zaman yaşamın hangi alanlarında olursa olsun kitlelerin yaptıklarını asla yapmazlar.

O yüzden, bugünden itibaren eğer yaşamda ustalaşma konusunda bir adım atmak istiyorsan kitlelerin izlediği popüler videolardan, popüler kanallardan, popüler programlardan ve gazetelerden uzaklaş.

Kendine gerçek alanlarda gerçekten ustalaşmış liderler bul. Gerçek anlamda kendilerini gerçekleştirmiş kişiler bul. Bu kişileri takip etmeye ve bu kişiler hakkında araştırma yapmaya başla. Bu kişiler, belki de milyonlarca takipçisi olmayan kişiler olabilir. Popüler kültürün içindeki kişiler olmayabilir. Çünkü o seviyedeki liderler, kitlelere değil çok özel üstat topluluklarına hizmet ederler.

Hayatı ustaca yaşamanız dileğiyle, sağlıcakla kalın…

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.