YAŞADIĞIMIZ ACILARIN SEBEBİ

zihin Apr 03, 2022

İngiliz şair John Milton, destansı şiiri Kayıp Cennet’te şöyle der: “Akıl kendi mekânını yaratır, kendi başına cehennemi cennete, cenneti cehenneme çevirebilir.” Zihnimiz, hayatımızın iyi ya da kötü olmasında ne kadar önemli bir rol oynuyor, öyle değil mi? Milton’un da dediği gibi, zihnimizden geçenler dünyamızı baştan aşağı değiştirme gücüne sahip. Bundandır ki bir insanın çektiği tüm acıların asıl sebebi yaşadığı yanılsamalardır.

Zihnimizde yarattığımız tek taraflı algı, yaşamı cehenneme çevirmemizin tek sebebidir. Yaşam döngümüzde olanları kötü, zararlı, haksızlık, ahlaksızlık gibi kavramlarla nitelendirdiğimizde, cehennem ateşine düşer ve çok acı çekeriz.

Yaşamımızda olup bitenleri iyi, faydalı, adaletli, ahlaklı olarak nitelendirdiğimizde ise diğer tarafa yani pozitiflik illüzyonuna düşeriz. O zaman da bizi uykumuzdan uyandıracak trajik olaylar deneyimlemek zorunda kalırız.

Nötrlük, Hakikate Götürür

Negatif ya da pozitif illüzyon, zihnimizde yarattığımız ve sonuçları sıkıntılı olan kavramlardır. Oysa dengeli, gerçekçi ve objektif bir bakış açısına sahip olduğumuzda, çok daha mutlu ve huzurlu bir hayatın kapısını aralarız.

Dengeli, gerçekçi ve objektif bakış açısı, algının olmadığı ve hakikatin görüldüğü nötr bir bakış açısıdır. Bu nötr bakış açısı sayesinde yaşamı, kendi yorumlarımızın, doğru ve yanlışlarımızın perdesi arkasından değil, gerçeklik noktasından yani hakikat seviyesinden görürüz.

Görmek ve Algılamak Arasındaki Fark

Sevgili okurlarım, görmek ve algılamak iki farklı durumdur. Görmek ön beyin ile, algılamak ise arka beyin ile deneyimlenir. Ön beyin, yönetici bilinç olarak da bilinir ve yönetim kabiliyetinin bulunduğu nötr alandır. Hakikati görür.

Arka beyin ise algının oluştuğu, alt bilincin, duygusal dürtülerin ve istem dışı tepkilerin bulunduğu yerdir. Bu bölüm, tüm olanları kendi bakış açısından değerlendirir.

Hayat ve Hakikat

Yaşamımız, kendi algımızın perdesi arkasından izlediğimiz bir hikâyedir. Yaşamda duygusal iniş çıkışlar, istem dışı tepkiler, bağımlılıklar ve acılar vardır. Bu zıtlıklar hayatın garip ve anlamsız bir yer olduğunun da göstergesidir.

Oysa hakikat, hiçbir zaman anlamsız değildir. Hakiki düzen ve evrensel sistem, ilahi anlamı ve kudreti barındırır.

Arka beyin ve amigdala tarafından yönetilen, yaşamı algı perdesi ve duygu yükleri arkasından algılayan kişiler, keyif peşinde koşar ve acıdan kaçınmaya çalışırlar. Bu kişiler hayatlarını tek taraflı ve çarpık bir bakış açısıyla yaşarlar. Yaşam onlar için bir hayatta kalma mücadelesidir. Çarpık bakış açısına sahip kişilerin her zaman bir mücadelesi vardır. Hakikati görebilen bilinç ise sükûnet ve teslimiyet içindedir.

Hayatınızın sükûnet ve teslimiyet içinde geçmesi dileklerimle, sağlıcakla kalın…

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.